Vaikų literatūros konkursas

 

Vaikai laukia naujų, įdomių knygų. Jei norime užauginti skaitančią kartą, turime jiems tokių knygų pasiūlyti. Tad siekdami autorius paskatinti kurti patrauklų, vertingą ir kokybišką turinį vaikams, nuo 2021 m. rengiame Vaikų literatūros konkursą.

Konkurse kviečiame dalyvauti rašytojus ir dailininkus, kūrėjų ir autorių grupes. Nesvarbu, ar dar tik pradedate rašyti knygas, ar jau esate žinomas, įvertintas autorius, – jūsų kūriniai laukiami!

Knygų rankraščius, iliustracijas ir maketus vertina autoritetinga komisija. Ją sudaro: leidyklos „Alma littera“ vaikų literatūros leidinių ir šios komisijos vadovė Audronė Macijauskienė, leidyklos „Alma littera“ vaikų ir jaunimo literatūros kategorijų vadovė Rasa Jankauskaitė, vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė, literatūrologė Jurgita Žana Raškevičiūtė-Andriukonienė, vaikų psichologė Milda Karklytė-Palevičienė, edukologė Austėja Landsbergienė, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys, dizaineris ir iliustruotojas Paulius Budrikis, humanitarinių mokslų daktarė Jurgita Žana Raškevičiūtė-Andriukonienė. Vaikų konkurso kuratorė leidyklos „Alma littera“ komunikacijos projektų vadovė Vitalija Maksvytė.

 

Tuos autorius, kuriems nepasiseks laimėti šiemet, skatiname tobulinti rankraščius ir vėl dalyvauti!

  

KONKURSO NUOSTATAI  

1. Konkursui kviečiame teikti kūrinius, skirtus vaikams iki 12 metų: literatūros kūrinius, iliustruotus kūrinius ir paveikslėlių knygų (ir bežodžių) maketus. Kūriniai bus vertinami trijose amžiaus grupėse: 0–3 metų, 4–7 metų ir 8–12 metų.

2. Kūrinio personažo universalumas, vystymo ir tęstinumo galimybė, potencialas plėstis į kitas (ne literatūros) kategorijas būtų vertinamas kaip kūrinio pranašumas.

3. Rankraščių tekstų apimtis – iki 5 autorinių lankų (200 000 spaudos ženklų su tarpais).

4. Priimami tik nauji, iki tol nepublikuoti kūriniai.

5. Autoriaus teikiamų rankraščių skaičius neribojamas.

6. Elektroninis rankraščio variantas konkursui pateikiamas Times New Roman 12 dydžio šriftu word arba pdf formatu. Jei rankraštis su iliustracijomis, jis turi būti pateikiamas išskirtinai pdf formatu. Kūrinio rankraštyje turi būti nurodomas autoriaus pasirinktas slapyvardis, o ne jo vardas ir pavardė.

7. Elektroninis rankraščio variantas konkurso atsakingajam asmeniui pateikiamas e. paštu vaikukonkursas@almalittera.lt iki 2022 m. kovo 3 d. Rankraščius ir iliustracijas iki minėtos datos taip pat galima pristatyti adresu: Vaikų literatūros konkursui, leidykla „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.

8. Kartu su kūriniu atskirame word dokumente pateikiami šie duomenys: autoriaus vardas, pavardė ir pasirinktas slapyvardis, kūrinio pavadinimas, jo idėja ir pagrindinė mintis, kuriai amžiaus grupei skirtas kūrinys, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpas autoriaus (-ių) prisistatymas. Pateikdamas savo duomenis dalyvauti konkurse, dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateikto kūrinio (neleisti dalyviui dalyvauti konkurse), jei yra pagrįstas įtarimas, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir (ar) šio konkurso taisykles bei sąlygas.

9. Konkursui pateikti rankraščiai (išskyrus tuos atvejus, kai pateikiami iliustracijų originalai) negrąžinami.

10. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį konkursui, patvirtina, kad kūrinio intelektinė nuosavybė priklauso jam ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir (ar) asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties. Konkurso dalyvis atsako į trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo ir sutinka kompensuoti konkurso organizatoriui bet kokius galimus nuostolius, kuriuos konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl kūrinio autorystės ir kitų nuosavybės santykių pažeidimo.

11. Gautų rankraščių vertinimo komisija ir leidykla nerecenzuoja ir nekomentuoja. Konkurse dalyvavusių kūrinių vertinimai viešai neskelbiami.

12. Informacija apie konkursą ir konkurso taisyklės skelbiamos viešai leidyklos „Alma littera“ interneto svetainėje www.almalittera.lt.

13. Konkurse gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų dalyviai konkurse dalyvauti ir laimėti prizo negali.

14. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad sutinka su šio konkurso taisyklėmis. Organizatorius neatsako už tai, jeigu konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių.

15. Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į organizatorių ir atšaukti savo dalyvavimą konkurse. Gavus tokį kreipimąsi, pateiktas kūrinys neteikiamas vertinimo komisijai, o jeigu kūrinys jau pateiktas vertinimo komisijai – kūrinys toliau nebevertinamas.

16. Visos pretenzijos dėl konkurso organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai organizatoriui UAB „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius ne vėliau kaip iki 2022 m. rugsėjo 25 d. su nuoroda „Vaikų literatūros konkursas“. Pretenzijoje išdėstomos visos aplinkybės, pridedami šias aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos. Po 2022 m. rugsėjo 25 d. gautos pretenzijos nebus nagrinėjamos.

17. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jeigu organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

 

VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAI

Konkursui pateiktus rankraščius vertina nepriklausomų ekspertų ir leidyklos atstovų komisija.

Vienas ar daugiau geriausiais komisijos pripažintų kūrinių gali būti išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant licencines knygų leidybos sutartis.

Pagrindinis konkurso prizas – 3000 Eur, atskaičius mokesčius. Jį laimi vieno, komisijos geriausiu išrinkto kūrinio autorius (-iai). Prizas įteikiamas pasirašius leidybos sutartį. Prizas nėra laikomas atlygiu už kūrinio išleidimą – atlygio sąlygos su autoriumi (-iais) suderinamos leidybos sutartyje.

Pagrindinio prizo laimėtojas skelbiamas 2022 m. rugsėjo 14 d. leidyklos interneto svetainėje ir informuojamas asmeniškai.

Neatsiradus tinkamų kūrinių pasiūlymų, konkursas gali būti paskelbtas neįvykusiu ir tokiu atveju leidykla neįsipareigoja skirti apdovanojimų.

Konkursą laimėjęs (-ę) ir leidybos sutartį pasirašęs (-ę) autorius (-iai) įsipareigoja bendradarbiauti su leidykla, esant poreikiui atsižvelgdamas (-i) į komentarus ir rekomendacijas pataisyti kūrinį.

Konkursą laimėjęs (-ę) ir leidybos sutartį pasirašęs (-ę) dailininkas (-ai) įsipareigoja bendradarbiauti su leidykla, esant poreikiui atsižvelgdamas (-i) į komentarus ir rekomendacijas pataisyti iliustracijas ar pabaigti jas per 4 mėnesius nuo konkurso laimėtojų paskelbimo dienos.

Susipažinkite su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis šioje nuorodoje.

 

KONKURSO KOMISIJA 

 

AUDRONĖ MACIJAUSKIENĖ
Leidyklos „Alma littera“ vaikų literatūros leidinių vadovė

Knygų leidyboje Audronė Macijauskienė dirba daugybę metų. Ji tvirtai įsitikinusi, kad knyga ne tik atveria vaiko kūrybiškumą ir fantaziją, skatina mąstyti, bet ir yra puikus būdas užmegzti ryšį su vaiku, atrasti pokalbio temą: nuo kasdienių patyrimų ir išgyvenimų iki pasaulio pažinimo ir globalių būties klausimų. Supažindinti vaikus su knyga, ji neabejoja, verta nuo ankstyvos kūdikystės. Gal vaikas ir ne viską supras, bet jo pasąmonė sukaups tinkamą informaciją, kuri programuos jo ateitį.

Šiuolaikinius vaikus domina herojai, su kuriais jie gali susitapatinti, kurie tampa galingais ar padeda pažinti pasaulį. „Per gerą knygos personažą mažąjį skaitytoją lengviau pasiekti, sudominti. Šių dienų vaikai domisi savo aplinka. Jiems augant, pasaulis didėja, plečiasi ir domėjimosi laukas. Vis dėlto jaučiu, kad polinkis fantazuoti, noras patekti į alternatyvųjį pasaulį dar ilgai juos vilioja. Pradėję nuo pasakų ir stebuklingų galių turinčių herojų, ūgtelėję vaikai žengia į maginės fantastikos ir magiškojo realizmo knygų pasaulį“, – sako A. Macijauskienė.

Susidomėjimas vaikų literatūra Lietuvoje auga, lietuvių kūrėjai yra pagavę gerą bangą. Knygos vaikams konkursas yra puiki proga į vaikų literatūrą prisikviesti naujų kūrėjų, o rašantiems autoriams – galimybė pasitempti. „Taigi laukiame naujų temų, netikėtų formų, smagių istorijų, paveikslėlių ir bežodžių knygų. Esame atviri pasiūlymams ir įdomioms idėjoms“, – į konkursą rašytojus, iliustruotojus, istorijų pasakotojus kviečia vaikų literatūros leidinių vadovė A. Macijauskienė.

.

EGLĖ BALIUTAVIČIŪTĖ
Vaikų literatūros specialistė

Kasmet Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka renka mėgstamiausių vaikų knygų penketuką. Populiariausių knygų rinkimai rodo, kad vaikai skaito ir mėgsta Astridos Lindgren, Marko Twaino, Antoine’o de Saint-Exupéry knygas. „Žinoma, tai deimančiukai, daugybė knygų, kurias skaitė ankstesnės kartos, jau pamirštos. Bet juk natūralu, kad vaikai nori knygų, kurios kalbėtų apie jų pasaulį ir jų problemas, arba apie praėjusius laikus pasakotų taip, kad jie galėtų tą pasakojimą suprasti“, – sako Eglė Baliutavičiūtė.

Vertybės šiandien keičiasi, kinta ir visuomenės požiūris į tam tikras temas. „Kadaise nuostabi Maurice’o Sendako paveikslėlių knyga „Kur gyvena pabaisos“ sulaukdavo kritikos, kad neklaužada vaikas, pasiųstas miegoti be vakarienės, vis dėlto pabaigoje apdovanojamas gardžiu pyrago gabalėliu. Dabar tėvai piktinasi – kaip gali būti, kad vaikui neduodama valgyti?! Tai tik mažytė iliustracija apie kintančias vertybes ir knygų vertinimą, o kiek dar diskusijų verda dėl rasistinių, homofobiškų ir kitokių aspektų kūriniuose“, – savo darbo patirtimi dalijasi literatūros kritikė.

E. Baliutavičiūtė džiaugiasi kiekvienu klasikiniu pasakojimu, kuris atgimsta pasipuošęs nauju drabužiu. Taip klasika priartinama prie šiuolaikinio skaitytojo ir šiuolaikinės estetikos. Knygai patrauklumo suteikia ir puiki poligrafinė kokybė, kurią anksčiau pasiekti būdavo daug sunkiau nei dabar.

Vaikų literatūros specialistė E. Baliutavičiūtė neabejoja, kad anoniminiai konkursai knygų autoriams, kurie kartais nedrįsta, nepasitiki savo jėgomis, bijo būti griežtai sukritikuoti, yra puiki proga saugiai išbandyti savo jėgas. Pasitikėjimo suteikia žinojimas, kad bus vertinamas tik tekstas ir niekas daugiau, kad tekstą skaitys kompetentinga komisija ir galbūt net pateiks patarimų, kaip patobulinti, praturtinti kūrinį.

 
RASA JANKAUSKAITĖ
Leidyklos „Alma littera“ vaikų ir jaunimo literatūros rinkodaros projektų vadovė

Pasitelkusi ilgametę patirtį rinkodaros srityje, Rasa Jankauskaitė rūpinasi, kad vaikų ir jaunimo literatūros naujienos bei naujovės pasiektų skaitytojus, sudomintų, įkvėptų skaityti ir dalytis įspūdžiais. Viena iš Vaikų literatūros konkurso organizatorių teigia, kad literatūra vaikams išgyvena didžiulį pakilimą – knygų vaikams ir jaunimui pardavimai nuolat auga, o leidyklos, autoriai ir iliustruotojai itin aktyviai ir nuoširdžiai bendrauja su skaitytojais, ieško įdomių kūrybos ir knygos komunikacijos sprendimų.

Leidyklos „Alma littera“ atliktas rinkos tyrimas rodo, kad dažnu atveju knygos nenurungia filmų ir kompiuterinių žaidimų, jie vis dar užima svarbią vaikų laisvalaikio dalį. „Vis dėlto džiugu, kad net pusė apklaustųjų tėvelių knygas vaikams skaito kas dieną arba kelis kartus per savaitę, o knyga vaikams yra itin dažnai dovanojama“, – sako R. Jankauskaitė.

Jaunuosius skaitytojus pastaruoju metu itin domina tikroviški, netgi skaudūs pasakojimai, istorijos apie netektis, ligas, rasinę nelygybę. Auga susidomėjimas pažintinėmis knygomis, istorija, vaikus domina detektyviniai, pramoginiai, fantastikos elementai literatūroje. Galima džiaugtis ir tuo, kad vertingiausi klasikos kūriniai išgyvena savotišką renesansą. Patraukliai išleisti, jie tampa atradimu jauniesiems skaitytojams.

„Labai džiaugiamės, kad mūsų leidykla inicijuoja vaikų literatūros puoselėjimui svarbų konkursą. Tikime ir tikimės, kad paskatinsime lietuvių autorius kurti, dalytis jau sukurtu kokybišku ir vertingu turiniu, skatinti vaikus ir tėvus skaityti originaliąją literatūrą. Esame atviri ir bežodžiam, vaizdais kalbančiam turiniui“, – konkurso lūkesčiais dalijasi R. Jankauskaitė ir tikisi sulaukti rankraščių, kuriuose gyventų stiprūs, augantys ir per knygas keliaujantys personažai.

 
MILDA KARKLYTĖ - PALEVIČIENĖ
Vaikų psichologė, vaikų psichologijos centro „Laimingas vaikas.lt“ įkūrėja 

Pasaulis keičiasi. Keičiasi ir vaikų lūkesčiai. Iš knygų šiandien jie tikisi mažiau pramogos, daugiau emocijų, įtraukiančių realaus gyvenimo ir fantazijų pasaulio situacijų bei sprendimų. Jei norime vaikus įtraukti į knygų pasaulį, turime žengti koja kojon su besikeičiančia kasdienybe“, – sako Vaikų literatūros konkurso komisijos narė, vaikų psichologė Milda Karklytė. Ji neabejoja, kad itin svarbu sukurti sveiką pusiausvyrą, reikiamu metu parinkti tinkamą literatūrą, išsiaiškinti, kas vaikus joje įkvepia, paliečia, jaudina, motyvuoja.

Vaikų psichologė įsitikinusi, kad vaikus būtina supažindinti su klasikine literatūra, bet kasdieniam santykiui stiprinti vaikams turėtume siūlyti istorijas apie pasaulį, kuris egzistuoja šiandien.

Vaikams svarbu santykiai su tėvais, draugais, broliais, sesėmis, knygose jie tikisi atrasti situacijų, kurias tenka išgyventi patiems, iššūkių, su kuriais patys susiduria. Vaikams patinka motyvuojančios, sėkmingos daug pasiekusių žmonių istorijos – kaip jie gyveno, kaip mokėsi, kaip sprendė savo problemas. Ypač juos jaudina sudėtingos patirtys ir tai, kaip tie iššūkiai buvo įveikti. Visa tai teikia vilties, kad galima išspręsti ir savus sunkumus. Taip pat patinka mintimis ištrūkti į jaudinantį ir nuotykių kupiną fantazijų pasaulį.

Mažieji skaitytojai žavisi istorijomis apie herojus, gyvūnus, automobilius, jiems patinka kasdienės istorijos ir mažieji konfliktai – kodėl reikia valytis dantukus ar eiti miegoti. Jie mielai leidžiasi į keliones po fantastinius pasaulius, atsiduria neįprastose vietose, patiria dideles ir mažas pergales, susikauna su savo baimėmis.

„Konkursas yra šauni galimybė skatinti kokybišką literatūrą, atsiskleisti naujiems kūrėjams, kurie galbūt nedrįso niekam rodyti savo kūrybos ar manė, kad nėra galimybių ją išleisti. Neabejoju, kad šiame konkurse atskleisime begalinę fantaziją turinčių menininkų“, – sako M. Karklytė-Palevičienė.

AUSTĖJA LANDSBERGIENĖ
Humanitarė, edukologė, socialinių mokslų daktarė, knygų mylėtoja 

Vaikų literatūros konkurso komisijoje sutikusi dalyvauti Austėja Landsbergienė sako, kad knygų vaikams prikurta nemažai, tačiau kur kas didesnis iššūkis iš jos išsirinkti kokybišką literatūrą. „Visada yra tėvų, kurie vaikams knygas perka, ir visada yra vaikų, kurie tas knygas skaito, tačiau šiandien knygos turi didžiulį konkurentą – ekraną. Nėra paprasta vaikus įpratinti prie lėtojo skaitymo, kai viskas aplinkui taip greitai keičiasi, štai kodėl svarbu, kad vaikai matytų tėvus skaitančius, kad skaitymas ir namie, ir mokykloje, ir darželyje būtų akcentuojamas kaip didžiulė vertybė. Tada vaikai natūraliai susidomės skaitymu ir tikrai skaitys. Meilė knygai yra ugdomas ir išugdomas dalykas“, – neabejoja A. Landsbergienė.

Dvidešimt metų praleidusi švietime ji teigia nepastebinti, kad būtų smarkiai sumažėję skaitančių vaikų. Tik ne visos knygos, kurios buvo įdomios vyresnei kartai, įdomios ir dabartiniams vaikams. „Gyvenimas smarkiai pasikeitė, ir kūriniai, kurie buvo artimi mums, jiems atrodo panašiai, kaip mums atrodė Donelaičio „Metai“, – sako A. Landsbergienė ir priduria neabejojanti, kad visais laikais vaikus jaudina ir jaudins emocijų pasaulis, tai, kas susiję su virsmais, asmenybėmis, išgyvenimais.

Kasdien su vaikais dirbanti A. Landsbergienė įsitikinusi, kad kūrybos konkursai skatina atkreipti dėmesį, leistis į paieškas ir reflektuoti. O susitelkimas ir refleksija sukuria bangą, kuri atplukdo gerų rezultatų.

PAULIUS BUDRIKIS
Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narys, „Critical“ dizaino studijos įkūrėjas

„Knygos šiandien susiduria su rimta mobiliųjų įrenginių konkurencija“, – teigia Vaikų literatūros konkurso komisijos narys, dizaineris, iliustruotojas Paulius Budrikis. Jam atrodo, kad ne visų šiandieninių knygų meninė išraiška yra priimtina vaikų fantazijai.

Dvi dukras auginantis menininkas įtraukia jas į leidinių įsigijimo procesą. „Tikra tiesa, kad gera knyga drąsiai gali konkuruoti su planšete, o jei turinys dar yra papildytas ir pratęstas skaitmeninėje erdvėje – tai visiška pergalė! Gero turinio ir vizualinio sprendimo leidiniai greitai užkariauja visas simpatijas“, – tėčio ir menininko patirtimi dalijasi P. Budrikis.

Jis neabejoja, kad šiuolaikinius vaikus galima sudominti kokybišku turiniu. „Svarbi detalė: turinio pateikimas, jaunimo išprusimo lygis, išrankumas ir vizualinis intelektas yra gerokai aukštesni, nei prisimenu savąjį“, – sako menininkas ir priduria, kad jaunesnio amžiaus literatūros gerbėjai ypač imlūs perimdami ir savoje aplinkoje pritaikydami gyvenimo tendencijas bei naujoves. Kaip ir ženklodaroje, net ir laikui atspariausi prekių ženklai turi prisitaikyti prie rinkos pokyčių.

Iliustracijos ir knygos maketas P. Budrikiui padeda apsispręsti – pirkti knygą ar ne. „Dabar knyga turi neapsiriboti tik pradiniu formatu – ji turi išlaikyti patrauklumą įvairiose medijų priemonėse. Dinamika ir išskirtinis grafikos braižas padeda išsiskirti ir nepaskęsti komunikacijos sraute.“

P. Budrikis sako nekantraujantis vaikų knygos konkurse susipažinti su visiškai naujais, dar nepublikuotais darbais. Jis neabejoja, kad konkursai suteikia galimybę pastebėti drąsias mintis ir jų raišką. O garsiai nuskambėjęs ir savo patiktukus susirinkęs įvertinimas padrąsina kitus kūrėjus ir rodo jiems pavyzdį. „Konkursas yra svarbus žingsnis, jis tarsi suteikia galimybę atgyti vaikų rankose“, – sako komisijos narys. 

 
 
JURGITA ŽANA RAŠKEVIČIŪTĖ-ANDRIUKONIENĖ
Humanitarinių mokslų daktarė, literatūrologė

Humanitarinių mokslų daktarė, literatūrologė

 

Į vaikų ir jaunimo literatūrą žvelgiu iš kelių perspektyvų:

• kaip skaitytoja – po Kęstučio Urbos paskaitų universitete, laisvalaikiu neretai pasirenku jaunimo literatūrą;

• kaip mama ‒ esu ne tik knygų balsu skaitovė, bet ir namų skaitinių strategė;

• kaip dėstytoja ‒ universiteto dėstau vakarietiškos vaikų literatūros istoriją.

Dėl to galiu matyti, kaip literatūrą suvokia tiek mažiausieji, kuriems ji atveria pasakojimo apie supantį pasaulį galimybes, tiek jau subrendę jauni žmonės, kurie vaikų literatūrą atranda kaip vėl skaitytiną.

Vaikų literatūra, ko gero, yra vienintelė literatūros rūšis, kuri apibrėžiama ne pagal stilių, žanrą ar kitas ypatybes, bet – pagal adresatą. Tai – savotiška jos nelemtis: suaugusysis, t. y. vaikų literatūrą „išaugęs“ skaitytojas, nesirenka jos skaityti, o neretai – ir rašyti. Nepaisant to, manosi žinąs, kokia ji turi būti, suaugęs asmuo yra ir literatūrą rašantis, ir jos turinį kontroliuojantis, ir vaikui kaip skaitytojui ją parenkantis asmuo. Kaip tik todėl vaikams rašantis asmuo susiduria su iššūkiu atitikti mažiausiai dvigubos auditorijos lūkesčius: skaitančių vaikų ir kontroliuojančių suaugusiųjų, neretai linkusių vaikų literatūros turinį riboti ir apibrėžti. Tokią situaciją, mano manymu, gali keisti du svarbiausi šio lauko veikėjai: vaikai, jei įsileisime jų balsą į knygų recepciją, ir rašytojai, vaikų literatūrą suvokiantys kaip lygiavertę literatūros rūšį, o vaiką adresatą – kaip kritišką, brandų, vertą maksimalių pastangų skaitytoją, kurio nereikia auklėti ar ko nors būtinai išmokyti.

XX a. vaikams rašę autoriai neretai mėgino išvengti vaikų literatūros autoriaus(-ės) etiketės kaip menkinančios rašytojo statusą. Juk niekas negavo Nobelio literatūros premijos už vaikų literatūrą. Kaip tik todėl Astrida Lindgren su kolegomis rūpinosi Hanso Ch. Anderseno medalio įsteigimu kaip alternatyviu apdovanojimu

Ar keičiasi situacija mūsų amžiuje? Taip. Ji labiausiai keičiasi todėl, kad skaitytojai ir rašytojai atranda literatūrą vaikams kaip pasakojimo būdą, teikiantį tokias kalbėjimo ir vaizduotės galimybes, kurios nepanaudojamos rašant suaugusiesiems. Matydamas vaiko mąstymą kaip galimybę reflektuoti racionalaus proto galimybes pažinti pasaulį, Lewisas Carrollis parašė savo „Alisa stebuklų šalyje“. Geras tekstas įdomus visoms amžiaus grupėms

Parašęs „Hobitą“, Johnas R. R. Tolkienas vėliau gailėjosi dėl knygos vietų, kurios pagal to laiko supratimą buvo pritaikytos vaikams: pakartojimai, kreipimaisi į skaitytoją papildomai aiškinant ir pan. „Žiedų valdove“ to neliko. Tolkienas išsivadavo nuo suvokimo, kad rašymas turint omenyje skaitytoją vaiką įpareigoja tekstą infantilizuoti, adaptuoti, pritaikyti. Tuomet jis ėmė rašyti knygas, įdomias visoms amžiaus grupėms.

Rašymas vaikams ir paaugliams išlaisvina vaizduotę. Dar svarbiau ‒ toks rašymas panašus į žaidimą. Tačiau ne žaidimą kaip pramogą, bet kaip mąstymo būdą, atveriantį tuos pasaulio ir mūsų patirties matmenis, kurie neprieinami galvojant apie juos rimtai.

Vaikų literatūra gali parodyti mus supančią tikrovę ir mūsų visuomenę iš tų pusių, kurios suaugusiųjų literatūrai yra nepasiekiamos.

Todėl vaikų literatūra – labai rimtas žaidimas. Jis, beje, puikiai tinka ir suaugėliams.