Valdas Bartasevičius

Valdas Bartasevičius

Penkių knygų autorius Valdas Bartas ir žurnalistas Valdas Bartasevičius yra vienas ir tas pats asmuo. Sutrumpinta pavardė reiškia, kad skaitytojus pasiekė jo grožinės literatūros knyga, visa pavarde jis pasirašo žurnalistines. Politikos apžvalgininkas V. Bartasevičius yra prezidento Valdo Adamkaus, buvusio užsienio reikalų ministro Antano Valionio, JAV išeivijos veikėjo, verslininko Juozo Kazicko ir jo žmonos Aleksandros prisiminimų knygų literatūrinis bendraautoris. Drauge su pirmuoju atkurtos nepriklausomos Lietuvos kriminalinės policijos vadovu Alvydu Sadecku jis parašė knygą „Iš kriminalisto gyvenimo“ apie organizuotą nusikalstamumą, kriminalistų kovą su nusikaltėlių gaujomis, politikos verpetus.

Romanas „Lietus Amsterdame“ – ilgai nešiota istorija apie tragiškus Lietuvos istorijos įvykius, apie holokausto sulaužytus likimus, apie kaltę ir atleidimą. Sena nuotrauka knygos herojų žurnalistą panardina į šeimos paslaptis ir šiurpias Antrojo pasaulinio karo bei pokario metų temas. Šeimos tyrimas penktojoje V. Barto knygoje „Lietus Amsterdame“ virsta tikru detektyvu. Knygos autorius prisipažįsta, kad knygoje galima rasti daug jo paties biografijos motyvų. „Knygoje minimas Liepkalnis yra Leipalingio prototipas. Iš šio miestelio yra kilusi mano tėvo giminė, amžinąjį atilsį močiutė yra pasakojusi, kad matė keliu Seirijų link genamus Leipalingio žydus. Dar vienas iš tikro mūsų šeimos gyvenimo paimtas motyvas – vyresniojo tėvo brolio likimas. Jis vedė lenkę, emigravo iš Lietuvos. Iki pat Chruščiovo atšilimo laikų, sovietmečiu, netgi nerašė laiškų. Po 1964-ųjų atvykdavo beveik kasmet, buvo antisemitiškai nusiteikęs. Ir tos nuotaikos atsispindi romane“, – pasakoja rašytojas.

Holokaustas žurnalistui kelia pasibaisėjimą, jam sunku suvokti, kad, kai kuriais duomenimis, buvo išžudyta 92-94 proc. Lietuvos žydų bendruomenės. „Natūralu, kad po tokių įvykių mūsų tautoje yra likusi siaubinga psichologinė trauma. Holokaustui nėra pateisinimo ir negali būti“, – jis įsitikinęs.

Bartu Bartasevičius tapo vienoje stažuotėje Amerikoje, kai užsienio kolegos niekaip negalėjo ištarti jo pavardės. 1954 metais gimęs žurnalistas ir knygų autorius gyvena Vilniuje, dirba dienraštyje „Lietuvos rytas“.