Vaikų ir jaunimo literatūros konkursas

Vaikai laukia naujų, įdomių knygų. Jei norime užauginti skaitančią kartą, turime jiems tokių knygų pasiūlyti. Tad siekdami autorius paskatinti kurti patrauklų, vertingą ir kokybišką turinį vaikams, nuo 2021 m. rengiame Vaikų literatūros konkursą. O kad vaikiškų knygų puslapius vartantys mažyliai taptų skaitančiais suaugusiais, turime išleisti vertingų, įdomių ir patrauklių knygų paaugliams ir jaunimui. Turime pasirūpinti knygomis, kurios spręstų jaunam žmogui aktualias problemas ir kartu teiktų skaitymo malonumą. Dėl šios priežasties nuo 2014 metų rengiame Paauglių literatūros konkursą.

Įvertinę visų konkursų patirtis ir siekdami tobulėti, 2023 metais du literatūros konkursus apjungėme į vieną „Vaikų ir paauglių literatūros konkursą“, kurį laimėjo Aušrinė Tilindė ir jos kūrinys „Šiurpnakčio istorijos“.

O 2024-tiesiems skelbiame atnaujintą „Vaikų ir jaunimo literatūros konkursą“.

Konkurse kviečiame dalyvauti rašytojus ir dailininkus, kūrėjų ir autorių grupes. Nesvarbu, ar dar tik pradedate rašyti knygas, ar jau esate žinomas, įvertintas autorius – jūsų kūriniai laukiami!

Knygų rankraščius, iliustracijas ir maketus vertina autoritetinga komisija. Ją sudaro: leidyklos „Alma littera“ vaikų literatūros leidinių ir šios komisijos vadovė Audronė Macijauskienė, vaikų literatūros specialistė Eglė Baliutavičiūtė, literatūrologė Lina Buividavičiūtė, psichologė Monika Skėrytė-Kazlauskienė, mokytojas Alius Avčininkas, edukologė Austėja Landsbergienė, literatūrologė Vitalija Maksvytė.

Konkurso nuostatai

 1. Konkursui kviečiame teikti kūrinius, skirtus skaitytojams nuo 0 iki 18 metų: literatūros kūrinius, iliustruotus kūrinius ir paveikslėlių knygų (ir bežodžių) maketus. Kūriniai bus vertinami keturiose amžiaus grupėse: 0–3 metų, 4–7 metų, 8–12 metų ir 13-18 metų.
 2. Kūrinio personažo universalumas, vystymo ir tęstinumo galimybė, potencialas plėstis į kitas (ne literatūros) kategorijas būtų vertinamas kaip kūrinio pranašumas.
 3. Knygų vaikams iki 12 metų rankraščių apimtis – iki 5 autorinių lankų (200 000 spaudos ženklų su tarpais), rankraščių apimtis 13-18 metų skaitytojams – nuo 4 iki 12 autorinių lankų (1 aut. l. – 40 000 spaudos ženklų su tarpais). Rankraščių paaugliams apimtis gali būti mažesnė, jei tai grafinis romanas, komiksas ir pan.
 4. Priimami tik nauji, iki šiol niekur nepublikuoti ir baigti kūriniai. Nebaigti rankraščiai nevertinami.
 5. Vienas autorius gali pateikti ne daugiau kaip du rankraščius.
 6. Elektroninis rankraščio variantas konkursui pateikiamas Times New Roman12 dydžio šriftu wordarba pdf formatu. Jei rankraštis su iliustracijomis, jis turi būti pateikiamas išskirtinai pdf formatu. Kūrinio rankraštyje turi būti nurodomas autoriaus vardas ir pavardė.
 7. Elektroninis rankraščio variantas pateikiamas e. paštu literaturoskonkursas@almalittera.lt iki 2024 m. balandžio 15 d. Rankraščius ir iliustracijas iki minėtos datos taip pat galima pristatyti adresu: Vaikų ir jaunimo literatūros konkursui, leidykla „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
 8. Kartu su kūriniu atskirame word dokumente pateikiami šie duomenys: autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, jo idėja ir pagrindinė mintis, kuriai amžiaus grupei skirtas kūrinys, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpas autoriaus (-ių) prisistatymas. Pateikdamas savo duomenis dalyvauti konkurse, dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateikto kūrinio (neleisti dalyviui dalyvauti konkurse), jei yra pagrįstas įtarimas, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir (ar) šio konkurso taisykles bei sąlygas.
 9. Konkursui pateikti rankraščiai (išskyrus tuos atvejus, kai pateikiami iliustracijų originalai) negrąžinami.
 10. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį konkursui, patvirtina, kad kūrinio intelektinė nuosavybė priklauso jam ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir (ar) asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties. Konkurso dalyvis atsako į trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo ir sutinka kompensuoti konkurso organizatoriui bet kokius galimus nuostolius, kuriuos konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl kūrinio autorystės ir kitų nuosavybės santykių pažeidimo.
 11. Gautų rankraščių vertinimo komisija ir leidykla nerecenzuoja ir nekomentuoja. Konkurse dalyvavusių kūrinių vertinimai viešai neskelbiami.
 12. Informacija apie konkursą ir konkurso taisyklės skelbiamos viešai leidyklos „Alma littera“ interneto svetainėje www.almalittera.lt.
 13. Konkurse gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų dalyviai konkurse dalyvauti ir laimėti prizo negali.
 14. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad sutinka su šio konkurso taisyklėmis. Organizatorius neatsako už tai, jeigu konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių.
 15. Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į organizatorių ir atšaukti savo dalyvavimą konkurse. Gavus tokį kreipimąsi, pateiktas kūrinys neteikiamas vertinimo komisijai, o jeigu kūrinys jau pateiktas vertinimo komisijai – kūrinys toliau nebevertinamas.
 16. Visos pretenzijos dėl konkurso organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai organizatoriui UAB „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 20 d. su nuoroda „Vaikų ir jaunimo literatūros konkursas“. Pretenzijoje išdėstomos visos aplinkybės, pridedami šias aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos. Po 2024 m. rugsėjo 20 d. gautos pretenzijos nebus nagrinėjamos.
 17. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jeigu organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

Vertinimas ir apdovanojimai

Konkursui pateiktus rankraščius vertina nepriklausomų ekspertų ir leidyklos atstovų komisija.

Vienas ar keli geriausiais komisijos pripažintų kūrinių gali būti išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant licencines knygų leidybos sutartis.

Pagrindinis konkurso prizas – 2000 Eur, atskaičius mokesčius. Jį laimi vieno, komisijos geriausiu išrinkto kūrinio autorius (-iai). Prizas įteikiamas pasirašius leidybos sutartį. Prizas nėra laikomas atlygiu už kūrinio išleidimą – atlygio sąlygos su autoriumi (-iais) suderinamos leidybos sutartyje.

Pagrindinio prizo laimėtojas skelbiamas 2024 m. spalio 16 d. leidyklos interneto svetainėje ir informuojamas asmeniškai.

Neatsiradus tinkamų kūrinių pasiūlymų, konkursas gali būti paskelbtas neįvykusiu ir tokiu atveju leidykla neįsipareigoja skirti apdovanojimų.

Konkursą laimėjęs (-ę) ir leidybos sutartį pasirašęs (-ę) autorius (-iai) įsipareigoja bendradarbiauti su leidykla, esant poreikiui atsižvelgdamas (-i) į komentarus ir rekomendacijas pataisyti kūrinį.

Konkursą laimėjęs (-ę) ir leidybos sutartį pasirašęs (-ę) dailininkas (-ai) įsipareigoja bendradarbiauti su leidykla, esant poreikiui atsižvelgdamas (-i) į komentarus ir rekomendacijas pataisyti iliustracijas ar pabaigti jas per 4 mėnesius nuo konkurso laimėtojų paskelbimo dienos.

Susipažinkite su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis šioje nuorodoje.

Konkurso komisija

Audronė Macijauskienė

Leidyklos „Alma littera“ vaikų literatūros leidinių vadovė

Audronė Macijauskienė

Leidyklos „Alma littera“ vaikų literatūros leidinių vadovė

Eglė Baliutavičiūtė

Vaikų literatūros specialistė

Eglė Baliutavičiūtė

Vaikų literatūros specialistė

Vitalija Makskvytė

Literatūrologė

Vitalija Makskvytė

Literatūrologė

Lina Buividavičiūtė

Literatūrologė

Lina Buividavičiūtė

Literatūrologė

Austėja Landsbergienė

Humanitarė, edukologė, socialinių mokslų daktarė, knygų mylėtoja 

Austėja Landsbergienė

Humanitarė, edukologė, socialinių mokslų daktarė, knygų mylėtoja 

Alius Avčininkas

Mokytojas

Alius Avčininkas

Mokytojas

Monika Skėrytė - Kazlauskienė

Psichologė

Monika Skėrytė - Kazlauskienė

Psichologė