Suaugusiųjų literatūros konkursas

Leidykla „Alma littera“ siekia, kad Lietuvos skaitytojus pasiektų įtraukiantys, vertingi, tinkamos kokybės grožiniai kūriniai suaugusiems. Norėdami paskatinti lietuvių autorius kurti ir siekdami skaitytojams pasiūlyti kuo daugiau gerų grožinių knygų, nuo 2021 m. rengiame Suaugusiųjų grožinės literatūros konkursą.

Jame kviečiame dalyvauti visus grožinės literatūros suaugusiesiems kūrėjus. Nesvarbu, ar esate niekam nežinomas, pradedantis kurti žmogus, ar pripažintas, brandus autorius, visų jūsų rankraščiai yra laukiami!

Knygų rankraščius pagal numatytus kriterijus vertina autoritetinga komisija. Ją sudaro: Lietuvos leidėjų asociacijos vykdančioji direktorė Rūta Elijošaitytė-Kaikarė, knygų ekspertas, literatūros apžvalgininkas Audrius Ožalas, komikas, televizijos laidų vedėjas ir skaitytojas Paulius Ambrazevičius, literatūrologė Vitalija Maksvytė, knygų tinklaraščio „Fantastiškų knygų žiurkės“ autorė Lina Girčytė-Juškė, komisijos vadovė –  leidyklos „Alma littera“ leidinių vadovė Ugnė Giese.

Konkurso nuostatai

 1. Konkursui kviečiame teikti grožinės literatūros romanus, skirtus skaitytojams nuo 18 metų.
 2. Rankraščių tekstų apimtis – nuo 5 iki 20 autorinių lankų (1 aut. l. – 40 000 spaudos ženklų su tarpais). Konkursui teikiami tik baigti kūriniai.
 3. Priimami tik nauji, iki tol nepublikuoti kūriniai.
 4. Vienas autorius gali pateikti ne daugiau kaip du rankraščius.
 5. Elektroninis rankraščio variantas konkursui pateikiamas Times New Roman12 dydžio šriftu wordarba pdf formatu. Jei rankraštis su iliustracijomis, jis turi būti pateikiamas išskirtinai pdf formatu. Kūrinio rankraštyje turi būti nurodomas autoriaus vardas ir pavardė.
 6. Elektroninis rankraščio variantas pateikiamas e. paštu Suaugusiukonkursas@almalittera.ltiki 2024 m. balandžio 15 d. imtinai. Rankraščius taip pat galima pristatyti adresu: Suaugusiųjų grožinės literatūros konkursui, leidykla „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius.
 7. Kartu su kūriniu atskirame word dokumente pateikiami šie duomenys: autoriaus vardas, pavardė, kūrinio pavadinimas, jo idėja ir pagrindinė mintis, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpas autoriaus prisistatymas. Pateikdamas savo duomenis dalyvauti konkurse, dalyvis prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant informaciją. Organizatorius pasilieka sau teisę nevertinti pateikto kūrinio (neleisti dalyviui dalyvauti konkurse), jei kūrinyje gausu rašybos bei gramatikos klaidų arba yra pagrįstas įtarimas, kad asmuo pažeidžia įstatymus ir (ar) šio konkurso taisykles bei sąlygas.
 8. Konkursui pateikti rankraščiai negrąžinami.
 9. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį konkursui, patvirtina, kad kūrinio intelektinė nuosavybė priklauso jam ir nepažeis jokių tretiesiems asmenims priklausančių turtinių ir (ar) asmeninių neturtinių teisių ar jau sudarytos sutarties. Konkurso dalyvis atsako į trečiųjų asmenų pretenzijas dėl intelektinės nuosavybės pažeidimo ir sutinka kompensuoti konkurso organizatoriui bet kokius galimus nuostolius, kuriuos konkurso organizatorius patirtų dėl trečiųjų asmenų pareikštų pretenzijų dėl kūrinio autorystės ir kitų nuosavybės santykių pažeidimo.
 10. Gautų rankraščių vertinimo komisija ir leidykla nerecenzuoja ir nekomentuoja. Konkurse dalyvavusių kūrinių vertinimai viešai neskelbiami.
 11. Informacija apie konkursą ir konkurso taisyklės skelbiamos viešai leidyklos „Alma littera“ interneto svetainėje www.almalittera.lt.
 12. Konkurse gali dalyvauti tik fiziniai asmenys, kuriems yra suėję 18 metų. Jaunesni nei 18 metų asmenys konkurse dalyvauti ir laimėti prizo negali.
 13. Konkurso dalyvis, pateikdamas kūrinį, patvirtina, kad sutinka su šio konkurso taisyklėmis. Organizatorius neatsako už tai, jeigu konkurso dalyvis nesilaiko šių taisyklių.
 14. Konkurso dalyvis turi teisę kreiptis į organizatorių ir atšaukti savo dalyvavimą konkurse. Gavus tokį kreipimąsi, pateiktas kūrinys neteikiamas vertinimo komisijai, o jeigu kūrinys jau pateiktas vertinimo komisijai – kūrinys toliau nebevertinamas.
 15. Visos pretenzijos dėl konkurso organizavimo ir (arba) eigos pateikiamos raštiškai organizatoriui UAB „Alma littera“, Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius ne vėliau kaip iki 2024 m. rugsėjo 20 d. su nuoroda „Suaugusiųjų grožinės literatūros konkursas“. Pretenzijoje išdėstomos visos aplinkybės, pridedami šias aplinkybes pagrindžiantys dokumentai ar jų tinkamai patvirtintos kopijos. Po 2024 m. rugsėjo 20 d. gautos pretenzijos nebus nagrinėjamos.
 16. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. Jeigu organizatorius pretenzijas laiko pagrįstomis, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

Vertinimas ir apdovanojimai

Konkursui pateiktus rankraščius vertina nepriklausomų ekspertų ir leidyklos atstovų komisija.

Vienas ar keli geriausiais komisijos pripažintų kūrinių gali būti išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant licencines knygų leidybos sutartis.

Pagrindinis konkurso prizas – 2000 Eur, atskaičius mokesčius. Jį laimi vieno, komisijos geriausiu išrinkto kūrinio autorius. Prizas įteikiamas pasirašius leidybos sutartį. Prizas nėra laikomas atlygiu už kūrinio išleidimą – atlygio sąlygos su autoriumi (-iais) suderinamos leidybos sutartyje.

Pagrindinio prizo laimėtojas skelbiamas 2024 m. spalio 16 d. leidyklos interneto svetainėje ir informuojamas asmeniškai.

Neatsiradus tinkamų kūrinių pasiūlymų, konkursas gali būti paskelbtas neįvykusiu ir tokiu atveju leidykla neįsipareigoja skirti apdovanojimų.

Konkursą laimėjęs (-ę) ir leidybos sutartį pasirašęs (-ę) autorius (-iai) įsipareigoja bendradarbiauti su leidykla, esant poreikiui atsižvelgdamas (-i) į komentarus ir rekomendacijas pataisyti kūrinį.

Susipažinkite su asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis šioje nuorodoje.

Konkurso komisija

Vitalija Maksvytė

Literatūrologė

Vitalija Maksvytė

Literatūrologė

Rūta Elijošaitytė-Kaikarė

Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė

Rūta Elijošaitytė-Kaikarė

Lietuvos leidėjų asociacijos vykdomoji direktorė

Paulius Ambrazevičius

Komikas, televizijos laidų vedėjas ir skaitytojas

Paulius Ambrazevičius

Komikas, televizijos laidų vedėjas ir skaitytojas

Audrius Ožalas

Literatūros apžvalgininkas

Audrius Ožalas

Literatūros apžvalgininkas

Lina Girčytė-Juškė

Knygų tinklaraščio „Fantastiškų knygų žiurkės“ autorė

Lina Girčytė-Juškė

Knygų tinklaraščio „Fantastiškų knygų žiurkės“ autorė

Ugnė Giese

„Almos litteros“ leidinių vadovė

Ugnė Giese

„Almos litteros“ leidinių vadovė