Kelionės po vandenyno rifą

Kelionės po vandenyno rifą

„Artėja audra, reikia nešdintis! Tuojau pat pakelti visas bures!“ – knygoje „Troliai Mumiai kelia bures“ šaukia Muminukai. Prisijungti prie jų įspūdingos kelionės dideliu laivu ir pažinti jūrų gelmes gali ir jūsų vaikai. O jei norisi patyrinėti ne bet kokią kitą, o būtent Koralų jūrą, čiupkite Akvilinos Cicėnaitės kūrinį „Jūrų žvaigždė, kuri ieškojo širdies“. Kiekviena banga atneša naują istoriją ir įspūdžius, kurie mažųjų skaitytojų atmintyje išliks ilgam!