Jen Marlin „Vėjo raiteliai“

2 knygos
Apie gamtos ir gyvūnų išsaugojimą. Knygos supažindina su tikromis aplinkosaugos problemomis. Pateikiami įdomus moksliniai faktai ir informacija, kaip galime prisidėti prie gamtos išsaugojimo.