Trisdešimt devintas skyrius

Bertas ir Gynybos nuo Ikabogo būrys

Pirmas skyrius

Karalius Fredas Narsusis

Antras skyrius

Ikabogas

Trečias skyrius

Siuvėjos mirtis

Ketvirtas skyrius

Tylusis namas

Penktas skyrius

Deizė Dyglė

Šeštas skyrius

Peštynės rūmų kieme

Septintas skyrius

Lordas Spjūvinys meluoja

Aštuntas skyrius

Prašymų diena

Devintas skyrius

Piemens istorija

Vienuoliktas skyrius

Kelionė į šiaurę

Dvyliktas skyrius

Karalius pameta kardą

Tryliktas skyrius

Nelaimingas atsitikimas

Keturioliktas skyrius

Lordo Spjūvinio planas

Penkioliktas skyrius

Karalius grįžta

Šešioliktas skyrius

Bertas atsisveikina

Septynioliktas skyrius

Geraširdis pasipriešina

Aštuonioliktas skyrius

Patarėjo mirtis

Devynioliktas skyrius

Ledi Eslanda

Dvidešimtas skyrius

Medaliai Blizgiui ir Livrėjai

Dvidešimt pirmas skyrius

Profesorius Apgaulinis

Dvidešimt antras skyrius

Namas be vėliavų

Dvidešimt trečias skyrius

Teismas

Dvidešimt ketvirtas skyrius

Suktukas

Dvidešimt penktas skyrius

Lordo Spjūvinio rūpestis

Dvidešimt šeštas skyrius

Darbas ponui Dygliui

Dvidešimt septintas skyrius

Pagrobta

Dvidešimt aštuntas skyrius

Motušė Niurnė

Dvidešimt devintas skyrius

Ponios Blyksės nerimas

Trisdešimtas skyrius

Pėda

Trisdešimt pirmas skyrius

Dingsta mėsininkas

Trisdešimt antras skyrius

Planas stringa

Trisdešimt trečias skyrius

Karalius Fredas nerimauja

Trisdešimt ketvirtas skyrius

Dar trys pėdos

Trisdešimt penktas skyrius

Lordo Spjūvinio pasiūlymas

Trisdešimt šeštas skyrius

Gausybės Ragas badauja

Trisdešimt septintas skyrius

Deizė ir mėnulis

Trisdešimt aštuntas skyrius

Lordas Spjūvinys atvyksta į prieglaudą

Trisdešimt devintas skyrius

Bertas ir Gynybos nuo Ikabogo būrys

Keturiasdešimtas skyrius

Bertas aptinka užuominą