Privatumo politika

PRIVATUMO POLITIKA

 

Bendra informacija

UAB „Alma littera“ (toliau – Duomenų valdytojas) šioje Privatumo politikoje nustato  asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine www.almalittera.lt ir / ar socialinių tinklų paskyromis. Šios sąlygos taikomos kiekvieną kartą jums norint pasiekti mūsų teikiamą turinį ir/ar paslaugą, nepaisant to, kokį įrenginį (kompiuterį, mobilųjį telefoną, planšetę, televizorių ar kt.) naudojate.

  

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Alma littera“

Juridinio asmens kodas: 120029537
Buveinės adresas: Ulonų g. 2, 08245 Vilnius
Tel. Nr.: (8 5) 263 8877
El. paštas: post@almali.lt

Duomenų apsaugos pareigūno el. p. pareigunas@alg.lt

 

 

Prižiūrinčiosios institucijos: Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos ir Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

Duomenys apie duomenų valdytoją kaupiami ir saugomi Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filiale.

 

Labai svarbu, kad atidžiai perskaitytumėte šią Privatumo politiką, nes, kiekvieną kartą, kai lankotės Duomenų valdytojui priklausančioje interneto svetainėje ir / ar socialinių tinklų paskyrose yra taikomos sąlygos, aprašytos šioje Privatumo politikojeJei prieštaraujate, prašome nesilankyti mūsų interneto svetainėje / socialinių tinklų paskyrose.

 

Patvirtiname, kad Duomenų valdytojo interneto svetainių ir socialinių tinklų paskyrų lankytojų duomenys bus renkami laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės ir socialinių tinklų paskyrų lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Duomenų valdytojo darbuotojai yra raštiškai įsipareigoję trečiosioms šalims neatskleisti ir neplatinti darbo vietoje gaunamos informacijos, įskaitant ir informacijos apie interneto svetainių lankytojus.

 

Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente Nr. 2016/679 (ES).

 

Kokią informaciją apie jus renkame? Kaip naudojame jūsų informaciją?

 

Renkame tiesiogiai jūsų pateikiamą informaciją

Mūsų interneto svetainė suteikia jums galimybę pateikti informaciją tiesiogiai mums, pvz. registruojant vaiko piešinį internetinėje svetainėje.

  

Asmens duomenų tvarkymo tikslai, renkami asmens duomenys, jų saugojimo terminas ir tvarkymo pagrindas

Duomenų tvarkymo tikslasAsmens duomenysSaugojimo terminas (pasibaigus šiam terminui, duomenys bus ištrinami taip, kad jų negalima būtų atgaminti)Tvarkymo pagrindas
Iliustracijų konkurso organizavimas ir vykdymasVieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė, el. pašto adresas, tel. Nr., vaiko vardas, pavardė, amžius, vaiko piešta iliustracija1 metai nuo konkurso pabaigosSutikimas*
Sutarties su laimėtojais sudarymas ir vykdymas Vieno iš tėvų (globėjų)  vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresas, tel. Nr., vaiko vardas, pavardė, amžius, vaiko piešta iliustracija50 metų nuo autorinės sutarties pasibaigimoSutartis
Užklausų administravimasEl. pašto adresas ir kiti užklausoje nurodyti asmens duomenys6 mėnesiai nuo užklausos gavimoDuomenų valdytojo teisėtas interesas suteikti informaciją
Sklandus interneto svetainės veikimas ir naršymo patirties gerinimasSlapukų surinkta informacijaŽr. konkrečius slapukų aprašymusSutikimas*
Surinktą informaciją galime naudoti kitais tikslais tik su jūsų sutikimu*

  

*Informuojame, kad jūs turite teisę nesutikti ar bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą tvarkyti jūsų ir jūsų vaikų/globotinių duomenis aukščiau nurodytais, žvaigždute pažymėtais, tikslais kreipdamiesi aukščiau nurodytais Duomenų valdytojo kontaktais.

 

Informuojame, kad duomenų pateikimas iliustracijų konkurso organizavimo ir vykdymo tikslu nėra privalomas, tačiau prarasite galimybę laimėti prizus ir iliustracijos publikavimo knygoje galimybę.

 

Sutarties sudarymo ir vykdymo tikslu asmens duomenis pateikti būtina, kitaip nebus įmanoma sudaryti sutarties.

 

Nesutikus su slapukais, interneto svetainė gali tinkamai neveikti.

 

Informacija iš trečiųjų šalių šaltinių

Informacijos apie jus galime gauti ir iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai prie jų prisijungiate, pavyzdžiui, per UAB „Alma littera“,  paskyras “Facebook”, „Instagram“ tinkle. Tokiu atveju Facebook Ireland Ltd,  4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Ireland yra bendras duomenų valdytojas, žr. Facebook privatumo politiką.

 

Kam atskleidžiame jūsų informaciją?

 

Mes galime atskleisti jūsų informaciją toliau nurodytiems subjektams:

 • įmonėms, kurios teikia mums reikalingas paslaugas mūsų prašymu, pvz., įmonei, kurios serveryje saugomi asmens duomenys, interneto svetainę administruojančiai įmonei, reklamos agentūrai ir pan. Šių įmonių galimybė naudoti jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei paslaugų teikimo mums tikslais;
 • UAB AL holdingas (juridinio asmens kodas 302288643, buveinės adresas Ulonų g. 2, Vilnius);
 • kitoms šalims, kai to reikalaujama pagal įstatymus arba tai yra būtina siekiant apsaugoti mūsų teikiamas informacinės visuomenės paslaugas.

Atvejai, kada mes galime atskleisti jūsų informaciją kitoms šalims:

 • norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teisėtą nutarimą ar nutartį daryti kratą arba kitą teismo sprendimą);
 • norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
 • norėdami apsaugoti Duomenų valdytoją arba bet kurios iš Alma littera įmonių grupės teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
 • galime atskleisti/perduoti jūsų informaciją trečiajai šaliai bendrovės reorganizavimo, atskyrimo, verslo ar jo dalies pardavimo, perdavimo, nuomos, taip pat verslo kaip turtinio įnašo įnešimo į kitą juridinį vienetą ar bankroto atveju;
 • kitais atvejais su jūsų sutikimu arba teisėtu jūsų prašymu.

Atvejai, kai mes perduosime informaciją:

 • jūsų sutikimo pagrindu galime perduoti jūsų asmens duomenis kitam duomenų gavėjui, kuriam davėte sutikimą tvarkyti asmens duomenis sutikime nurodytu tikslu.

  

Ką darome, kad apsaugotume jūsų informaciją?

Įdiegėme organizacines ir technines priemones, kad apsaugotume informaciją, kurią renkame. Tačiau nepamirškite, kad, nors ir imamės tinkamų veiksmų jūsų informacijai apsaugoti, nė viena svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių sistema ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.

  

Jūsų teisės

Duomenų subjektas, kurio duomenys tvarkomi Duomenų valdytojo veikloje, turi šias teises:

 • žinoti (būti informuotas) apie savo duomenų tvarkymą (teisė žinoti);
 • susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti asmens neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • savo duomenis sunaikinti arba sustabdyti savo duomenų tvarkymo veiksmus (išskyrus saugojimą) (teisė sunaikinti ir teisė „būti pamirštam“);
 • reikalauti, kad asmens Duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą esant vienai iš teisėtų priežasčių (teisė apriboti);
 • teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti);
 • nesutikti, kad būtų tvarkomi jo asmens duomenys ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis, kad asmens duomenys būtų tvarkomi vienu ar keliais konkrečiais tikslais, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Duomenų valdytojas gali nesudaryti duomenų subjektams sąlygų įgyvendinti aukščiau išvardintų teisių, kai įstatymų numatytais atvejais, reikia užtikrinti nusikaltimų, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, taip pat duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

 

Savo teises galite įgyvendinti kreipdamiesi į Duomenų valdytoją ar duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais.

  

Trečiųjų šalių interneto svetainės, paslaugos ir produktai mūsų interneto svetainėse 

Duomenų valdytojo interneto svetainėje ar socialinių tinklų paskyrose gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugą ir privatumą. Turite būti atsargūs ir perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių interneto svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojatės.

  

Slapukai, signalai ir panašios technologijos

Terminą „slapukai“ naudojame slapukams ir kitoms panašioms technologijoms, pvz., pikselių žymoms (angl. „Pixel Tags“), žiniatinklio indikatoriams (angl. „Web Beacon“), tinklo duomenų rinkėjams (angl. „clear GIF“) apibūdinti.

 

Slapukų naudojimas

Jums besilankant Duomenų valdytojo interneto svetainėje, norime pateikti tokį turinį ir funkcijas, kurios būtų pritaikytos būtent jūsų poreikiams. Tam reikalingi slapukai (angl. cookies). Tai nedideli informacijos elementai, išsaugomi jūsų interneto naršyklėje. Jie padeda Duomenų valdytojui atpažinti jus kaip ankstesnį tam tikros interneto svetainės lankytoją, išsaugoti jūsų lankymosi svetainėje istoriją ir pagal tai pritaikyti turinį. Taip pat slapukai padeda užtikrinti sklandų svetainių veikimą, leidžia stebėti lankymosi interneto svetainėse trukmę, dažnumą bei rinkti statistinę informaciją apie svetainių lankytojų skaičių. Analizuodami šiuos duomenis galime savo svetaines tobulinti, padaryti jas patogesnes jūsų naudojimui. Keli slapukų naudojimo pavyzdžiai:

 • slapukai suteikia galimybę atpažinti jus, kaip vartotoją, kad ateityje nereikėtų rinkti pasikartojančios informacijos;
 • slapukai leidžia atpažinti kiek unikalių vartotojų naršo tinklapyje vienu metu, tai padeda užtikrinti sklandų ir greitą jo veikimą;
 • slapukai leidžia išanalizuoti surinktą informaciją apie unikalių vartotojų naršymą, tai padeda tinklapio veikimą pritaikyti prie jūsų poreikių.

  

Slapukus, naudojamus mūsų interneto svetainėse galima sugrupuoti į šiuos tipus:

 • būtini slapukai yra griežtai būtini, kad atitinkama mūsų interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia jums naršyti interneto svetainėje ir naudotis pageidaujamomis funkcijomis, pvz., suteikia prieigą prie saugių interneto svetainės sričių. Be šių slapukų negalėtume teikti paslaugų, kurios leidžia šiai interneto svetainei veikti;
 • veiklos slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pvz., klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti interneto svetainės veikimą;
 • funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį interneto svetainėje. Pvz., šie slapukai gali įsiminti tokią informaciją, kaip jūsų vartotojo vardas.

  

Slapukų pagalba renkami šie duomenys:

 • administruodami interneto svetaines bei diagnozuodami sutrikimus serveriuose, galime naudoti lankytojų kompiuterių IP adresus. IP adresas – tai kompiuterį identifikuojantis unikalus kodas tinkluose. Jis gali būti naudojamas nustatant lankytoją ir renkant įvairią demografinę informaciją. Tai daro absoliučios daugumos interneto serverių administratoriai;
 • naudodami slapukus renkame duomenis apie paslaugų naudojimą. Slapukų tipai, naudojami mūsų interneto svetainėse, nurodyti aukščiau.

 

Kaip valdyti ir ištrinti slapukus

Kai naudojate naršyklę mūsų teikiamam turiniui pasiekti, galite konfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų priimti visi slapukai, atmesti visi slapukai arba būtų pranešama, kai slapukas atsiunčiamas. Kiekviena naršyklė skirtinga, todėl, jei nežinote, kaip pakeisti slapukų nuostatas, pasižiūrėkite jos žinyno meniu. Jūsų įrenginio operacinėje sistemoje gali būti papildomų slapukų valdiklių. Jei nenorite, kad informacija būtų renkama slapukų pagalba, pasinaudokite daugelyje naršyklių esama paprasta procedūra, kuri leidžia jums atsisakyti slapukų naudojimosi. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

 

Tačiau nepamirškite, kad kai kurios paslaugos gali būti sukurtos taip, kad veiktų tik su slapukais, o juos išjungę, jų arba tam tikrų jų dalių naudoti nebegalėsite.

 

Slapuko pavadinimas Paskirtis Galiojimo laikotarpis Tipas
Būtinieji slapukai 
moove_gdpr_popupŠis slapukas skirtas  atpažinti vartotojo slapukų nustatymus.90 dienųHTTP
pd<Lango-id>Saugoma informacija apie kiekvieno atskiro iššokančio lango (angl „Popup“) uždarymą bei užtikrina, kad langas nebus atidarytas pakartotinai.Kiekvienu individualiu atveju skirtingas laikotarpis 
wpml_browser_redirect_testSlapukas naudojamas patikrinti, ar jūsų interneto naršyklė nustatyta leisti ar atmesti slapukus1 dienaHTTP
Analitiniai slapukai 
_dc_gtm_UA-#„Google Analytics“ slapukas, naudojamas užklausų skaičiui riboti.Iki sesijos pabaigosHTTP
collectSlapukas, kurį naudojant siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.Iki sesijos pabaigosPixel
_gaŠis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi svetaine. Slapuko dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.2 metaiHTTP
_gatŠis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Slapukas naudojamas „Google Analytics“, kad būtų galima padidinti prašymų skaičių.1 minutėHTTP
_gidŠis slapukas skirtas rinkti nuasmenintą informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi mūsų svetaine. Slapuko dėka registruojamas unikalus ID, kuris naudojamas statistiniams duomenims apie tai, kaip lankytojas naudoja svetainę, kurti.24 valandosHTTP
_gac_<unikalus-id>„Contains campaign related information for the user.“90 dienųHTTP
_gaexp„Google Optimize“ įrankio veikimo užtikrinimui. Šiuo slapuku nustatoma ar vartotojas dalyvauja tyrime bei tyrimo laikotarpį.Priklausomai nuo atliekamo tyrimo laikotarpio (įprastu atveju  saugoma 90 dienų) 
_opt_awcid, _opt_awmid, _opt_awgid, _opt_awkid, _opt_utmc„Google Optimize“ įrankio veikimo užtikrinimui. Vartotojų elgsenos analizė. Daugiau apie šiuos slapukus bei jų veikimą galite sužinoti oficialiame puslapyje.24 valandos 
Rinkodaros slapukai 
0Slapukas, kurį naudojant siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.Iki sesijos pabaigosHTTP
_global_lucky_opt_outĮrankio „Lucky Orange“ tinkamam veikimui užtikrinti. Slapukas naudojamas, kai vartotojas atsisako, jog „Lucky Orange“ būtų naudojamas duomenims rinkti. Atsisakyti sekimo galite šiame puslapyje: privacy.luckyorange.com.10 metųHTTP
_lo_np_<Klausimyno ID>Įrankio „Lucky Orange“ tinkamam veikimui užtikrinti. Naudojamas norint vartotojui neberodyti tam tikro klausimyno (angl. „Polls“).30 dienųHTTP
_lo_bnĮrankio „Lucky Orange“ tinkamam veikimui užtikrinti. Slapukas įrašomas norint neberinkti duomenų apie vartotoją.30 dienųHTTP
_lo_cidĮrankio „Lucky Orange“ tinkamam veikimui užtikrinti. Į slapuką įrašomas susirašinėjimo lango ID (angl. chat ID), jeigu toks įvyksta.SesijaHTTP
_lo_uidĮrankio „Lucky Orange“ tinkamam veikimui užtikrinti. Saugomas vartotojo unikalus identifikacinis numeris.2 metaiHTTP
_lo_ridĮrankio „Lucky Orange“ tinkamam veikimui užtikrinti. Saugoma informacija apie šiuo metu vykdomo įrašo unikalų identifikacinį numerį.30 minučių (automatiškai prasitęsiantis)HTTP
_lo_vĮrankio „Lucky Orange“ tinkamam veikimui užtikrinti. Saugoma informacija apie vartotojo apsilankymų kiekį svetainėje.1 metai  (automatiškai prasitęsiantis)HTTP
__lotlĮrankio „Lucky Orange“ tinkamam veikimui užtikrinti. Saugoma informacija apie pirmą šioje svetainėje aplankytą nuorodą (jeigu vartotojas į svetainę pateko iš kitų puslapių).180 dienųHTTP
__lotrĮrankio „Lucky Orange“ tinkamam veikimui užtikrinti. Saugoma informacija apie puslapį iš kurio pirmą sykį vartotojas pateko į šią svetainę (jeigu vartotojas į svetainę pateko iš kitų puslapių).180 dienųHTTP
ads/user-lists/#Slapukas, kurį naudojant siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.Iki sesijos pabaigosPixel
cidSlapukas, kurį naudojant siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.2 mėnesiaiHTTP
frFacebook slapukas, kurį naudojant siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.3 mėnesiaiHTTP
IDE„Google DoubleClick“ slapukas, naudojamas svetainės lankytojų veiksmams registruoti, kai svetainės lankytojai žiūri arba pasirenka vieną iš reklamuotojo skelbimų. Ši informacija padeda įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.1 metaiHTTP
mp_#_mixpanelŠio slapuko dėka registruojamas unikalus vartotojo ID, kuris atpažįsta naudotojo naršyklę lankomoje svetainėje, kurioje naudojamas tas pats skelbimų tinklas. Ši informacija padeda optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.1 metaiHTTP
r/collect„Google DoubleClick“ slapukas, naudojamas svetainės lankytojų veiksmams registruoti, kai svetainės lankytojai žiūri arba pasirenka vieną iš reklamuotojo skelbimų. Ši informacija padeda įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.Iki sesijos pabaigosPixel
test_cookie„Google DoubleClick“ slapukas, naudojamas svetainės lankytojų veiksmams registruoti, kai svetainės lankytojai žiūri arba pasirenka vieną iš reklamuotojo skelbimų. Ši informacija padeda įvertinti skelbimo veiksmingumą ir pateikti vartotojui tikslius skelbimus.Iki sesijos pabaigosHTTP
trFacebook slapukas, kurį naudojant siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.Iki sesijos pabaigosPixel
_fbp, _fbcFacebook slapukas naudojamas „Facebook“ reklamos tikslams. Daugiau informacijos rasite oficialioje Facebook dokumentacijoje: https://www.facebook.com/policies/cookies/1 dienaHTTP
uid„Google DoubleClick“ slapukas, kurį naudojant siekiama optimizuoti skelbimų rodymą pagal naudotojo judesius ir įvairius skelbimų teikėjų pasiūlymus rodant naudotojų skelbimus.Iki sesijos pabaigosHTTP

  

Kita informacija susijusi su slapukų naudojimu

Be Duomenų valdytojo naudojamų slapukų, mūsų interneto svetainėse yra leidžiama tam tikroms trečiosioms šalims nustatyti ir pasiekti slapukus jūsų kompiuteryje. Tokiu atveju slapukų naudojimui taikomos trečiųjų šalių privatumo taisyklės. Atkreipiame jūsų dėmesį, kad UAB „Alma littera“ valdomoms „Facebook” ir „Instagram“ paskyroms taikomos šių socialinių tinklų slapukų politikos.

   

Susisiekite su mumis

Jei pastebėjote Privatumo politikos neatitikimą, saugumo spragą mūsų interneto svetainėje ar turite kitų klausimų, kreipkitės į mus vienu iš jums patogių būdų:

 

 • Paštu: UAB „Alma littera“
  Ulonų g. 2, 08245 Vilnius
 • Tel. Nr.: (8 5) 263 8877
 • El. paštu: post@almali.lt
 • arba kreipkitės į mūsų įmonės Duomenų apsaugos pareigūną:
  El. paštas: pareigunas@alg.lt.

  

Skundų pateikimas 

Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kurios kontaktinė informacija:

Sapiegos 17, 10312 Vilnius
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445
Faks. (8 5) 261 9494
El. paštas ada@ada.lt

  

Baigiamosios nuostatos

Atnaujinę Privatumo politiką, informuosime jus apie, mūsų nuomone, esminius pakeitimus paskelbdami pranešimą konkrečioje interneto svetainėje. Jei prisijungsite po tokio pranešimo paskelbimo, laikysime, kad jūs esate informuoti apie pakeitimus. Naujausia

 

Privatumo politikos versija visada pateikiama interneto svetainėje https://www.almalittera.lt.

 

Dokumentas patvirtintas 2020 m. rugpjūčio 31 d. vadovo įsakymu Nr. AL-ĮS-20-18.