Konkurso taisyklės

Ikabogas

Konkurso laimėtojai

KONKURSO TAISYKLĖS

Konkurso organizatorius: UAB „Alma littera“, j.a.k. 120029537, adresas Ulonų g. 2, Vilnius (toliau – Organizatorius).

Konkursas prasideda 2020 m. rusėjo 1 d. ir baigiasi 2020 m. spalio 23 d. imtinai.

Nugalėtojai apie laimėjimą informuojami iki 2020 m. lapkričio 2 d. imtinai.

 

Susipažinkite su rekomendacijomis ir šalia pateikiamomis oficialiomis konkurso taisyklėmis

Paraiškos teikimas

1. Drauge su vaikais perskaitykite naujosios J. K. Rowling knygos „Ikabogas“ (toliau – Knyga) ištraukas, kurios kiekvieną darbo dieną bus nemokamai pateikiamos internetiniame puslapyje: https://almalittera.lt/konkursas-ikabogas/skaityti-istorija/
 

2. 7–12 metų vaikus (toliau – Konkurso dalyviai) kvieskite perskaitytą Knygos ištrauką pieštukais iliustruoti ant vertikalaus, A4 formato (21 x 29,7 cm) balto popieriaus lapo. Vaikų, jaunesnių nei 14 metų, duomenis pateikia ir konkurse padeda dalyvauti tėvai / rūpintojai.
 

3. Konkurso Organizatoriaus komandai įkėlus naują Knygos dalį (ištrauką), sužinokite, kokios temos iliustracijoms siūlomos konkrečią dieną.

 

4. Nuskenuokite ar nufotografuokite vaiko sukurtą iliustraciją. Naudodamiesi  žemiau pateikiama oficialia konkurso forma, Piešinį siųskite iki šių metų spalio 23 d., 23.59 val.  Pateikdamas savo duomenis dalyvavimui konkurse, konkurso dalyvis (konkurso dalyvio tėvai / globėjai) prisiima visą atsakomybę, kad pateikė teisingus duomenis, tikslią informaciją, taip pat yra atsakingas už visas klaidas, padarytas įvedant prašomą informaciją.

Registracijos anketa, siekiant užregistruoti piešinį ir dalyvauti konkurse

*Privaloma

Vertinimas

Organizatoriaus sudaryta konkursinių darbų vertinimo komisijatrinks 34 geriausius Piešinius pagal šiuos kriterijus:

 • Turtingą vaizduotę

 • Kūrybiškumą

 • Originalią pasirinktos temos interpretaciją

 

Komisija nevertins piešimo įgūdžių.

 

Konkurso nugalėtojai bus skelbiami viešai interneto svetainėje https://almalittera.lt/konkursas-ikabogas

Prizai

 • 34 konkursą laimėjusių vaikų (toliau – nugalėtojai) Piešiniai bus įtraukti į J. K. Rowling knygą „Ikabogas“, kurią „Alma littera“ leidykla išleis 2020 m. gruodžio mėnesį.

 

 • Visi nugalėtojai bus apdovanoti J. K. Rowling pasakos „Ikabogas“ kopija.

 

 • Visi nugalėtojai galės pasirinkti vieną ne pelno siekiančią organizaciją (pvz., mokyklą, darželį, biblioteką, kultūros namus, dienos centrą ar kt), kuriai konkurso Organizatorius perduos kaip paramą 20 (dvidešimt) savo nuožiūra atrinktų knygų. Pasirinkta organizacija turi turėti paramos gavėjo statusą. Organizatorius neatsako, jeigu su pasirinkta organizacija nepavyko susisiekti ir / ar perduoti paramos dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus valios.

 

 • Prizų vertė nėra išmokama grynaisiais pinigais ir nekeičiama į kitas prekes.

 

 • Konkurso Organizatorius pasilieka sau teisę patikrinti nugalėtojų amžių, paprašant tėvų / globėjų pateikti vaiko tapatybę patvirtinantį dokumentą.

Konkurso sąlygos

 1. Iliustracijos turi būti originalios, pieštos 7–12 metų amžiaus vaikų ir pateiktos vieno iš tėvų arba globėjų užpildant oficialią konkurso formą. 
     
 2. Piešiniai turi būti nupiešti ant standartinių A4 formato (21 x 29,7 cm) baltų, neliniuotų, vertikalių popieriaus lapų. 
     
 3. Piešti kviečiame tik spalvotais pieštukais, nenaudojant blizgučių ir kitų papildomų priemonių, kurių nebūtų galima perkelti į spausdintą leidinį. Kompiuteriu piešti Piešiniai vertinami nebus. 
     
 4. Piešiniai turi būti nuskenuoti arba nufotografuoti ir įkelti naudojantis pateikta forma. Paštu siunčiami piešiniai vertinami nebus. Piešiniai, neregistruoti nurodytoje formoje, konkurse nedalyvauja. 
     
 5. Išsaugokite piešinio originalą! Jei Piešinys bus pasirinktas Knygos leidybai, originalą reikės atsiųsti Organizatoriui. Nepateikus Piešinio originalo, vaikas negalės būti paskelbtas nugalėtoju ir Piešinys negalės būti įtrauktas į Knygą. 
      
 6. Tėvai ar globėjai gali pateikti tik po vieną kiekvieno šeimos vaiko Piešinį kiekvienai paskelbtai Knygos daliai (ištraukai). Tai pačiai Knygos daliai (ištraukai) to paties vaiko Piešinį gali pateikti tik vienas tėvas ar globėjas. 
      
 7. Visi Piešiniai turi būti pateikti iki šių metų spalio 23 d., 23:59 val. . Laimėtojai bus informuoti asmeniškai konkurso formoje nurodytu elektroniniu paštu iki šių metų lapkričio 2 dienos (imtinai). Konkurso Organizatorius neatsako už prizų neįteikimą, kai konkurso formoje pateikta neteisinga ir / ar netiksli kontaktinė informacija, arba jeigu su konkurso nugalėtoju nepavyko susisiekti dėl priežasčių, nepriklausančių nuo Organizatoriaus. 
       
 8. Spustelėkite nuorodą, norėdami perskaityti oficialias taisykles įkelti nuorodą. 
       
 9. Dalyviai, pažeidę oficialias konkurso taisykles, bus diskvalifikuoti. 
       
 10. Konkurso Organizatorius nėra atsakingas už jokias asmenines konkurso dalyvių išlaidas, susijusias su dalyvavimu konkurse. 
       
 11. Konkurse negali dalyvauti vertinimo komisijos narių ir jų šeimos narių vaikai. 
      
 12. Konkurso Organizatorius pasilieka teisę keisti konkurso taisykles, apie tai informuodamas interneto svetainėje https://almalittera.lt/konkursas-ikabogas 
      
 13. Visos pretenzijos dėl konkurso organizavimo ir / arba eigos pateikiamos raštu konkurso Organizatoriui UAB „Alma littera“, adresu Ulonų g. 2, LT-08245 Vilnius iki 2020 m. lapkričio 2 d. (imtinai). Pretenzijoje turi būti išdėstytos visos aplinkybės, kuriomis remiantis teikiama pretenzija, šias aplinkybes patvirtinantys įrodymai (dokumentai). Po 2020 m. lapkričio 2 d. gautos pretenzijos nebus nagrinėjamos. Organizatorius nagrinėja pretenzijas ir pateikia raštiškus atsakymus per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pretenzijos gavimo dienos. jeigu Organizatorius pretenziją laiko pagrįsta, savo atsakyme nurodo pretenzijos patenkinimo tvarką ir terminus.

Dažniausiai užduodami klausimai

Kas gali dalyvauti?

Iliustracijos turi būti originalios, kurtos konkurso metu 7–12 metų amžiaus vaikų ir pateiktos vieno iš vaiko tėvų arba globėjų.

 

 

Ar mano vaiko piešinys automatiškai dalyvaus konkurse, jei pasidalysiu juo socialiniuose tinkluose su užrašu #Ikabogas?

Ne. Norėdami dalyvauti konkurse, užpildykite internetinėje svetainėje pateikiamą konkurso formą ir vaiko piešinį įkelkite šiuo adresu: https://almalittera.lt/konkursas-ikabogas

 

 

Ar J. K. Rowling vertins mano vaiko piešinį?

Ne, J. K. Rowling dalyvaujančių konkurse vaikų piešinių nevertins.

 

Neturiu skenerio. Kaip pateikti savo vaiko piešinį konkursui?

Konkurso komisija priima tik skaitmenines ranka pieštų piešinių nuotraukas. Jei neturite skenerio, naudokitės skaitmeniniu veidrodiniu fotoaparatu ir (ar) trikoju. Jei neturite fotoaparato, galite fotografuoti ir išmaniuoju telefonu. Piešinius  fotografuoti rekomenduojame dienos šviesoje, nenaudojant blykstės. Fotografuokite tiesiai, iš viršaus, kad piešinio kampai nebūtų iškraipomi. Užfiksuotą nuotrauką apkirpkite, kad nesimatytų jokio fono po piešinio lapu.

 

 

Kiek piešinių galiu pateikti?

Tėvai ir globėjai gali pateikti po vieną vieno vaiko piešinį kiekvienai istorijos daliai. Tai pačiai pasakojimo daliai to paties vaiko piešinį gali pateikti tik vienas tėvas ar globėjas.

 

Kaip galiu pasitikrinti pateikto piešinio statusą?

Laimėjusių vaikų tėvai bus informuojami pateiktu elektroniniu paštu iki šių metų lapkričio 2 dienos (imtinai).

 

 

Kas nutiks mano vaiko piešiniui, jei laimėsime?

Sveikinsime! Jūsų vaiko piešinys bus įtrauktas į naujausią J. K. Rowling knygą „Ikabogas“, kurią šių metų gruodžio mėnesį išleis „Alma littera“ leidykla. Kad tai įvyktų, leidyklai turėsite atsiųsti laimėjusio piešinio originalą. Jis bus naudojamas gamybai, užtikrinant aukščiausią leidinio kokybę. Pagal konkurso taisykles taip pat turėsite pasirašyti sutartį, kuria perleisite visas teises į jūsų vaiko piešinį „Alma littera“ leidyklai.

 

 

Kada baigiasi terminas piešinių pateikimo terminas?

Piešinių pateikimo konkursui terminas baigiasi šių metų spalio 23 d. 23.59 val.

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

 1. . Konkurso dalyviai, Organizatoriui pateikdami iliustracijas (toliau – Piešinys), privalo nepažeisti kitų autorių teisių. Už neteisėtą kitų autorių kūrinių panaudojimą konkurso dalyviai asmeniškai atsako įstatymų nustatyta tvarka.
     

 2. Organizatorius neprisiima atsakomybės už autorių teisių pažeidimus, o visi su pažeidimais susiję klausimai ir sprendimai bus laikomi pateikto Piešinio autoriaus atsakomybe.
      

 3. Piešiniai, šmeižiantys ir pažeidžiantys trečiųjų asmenų autorių teises, taip pat visuomenės tvarką, kitus įstatymus ir taisykles, nebus vertinami.
       

 4. Visi Konkurso dalyviai, pateikę Piešinius Organizatoriui, suteikia neišimtinę teisę (licenciją) neatlygintinai naudoti Piešinius, juos atgaminant bet kokia forma, viešai skelbiant, įskaitant jų padarymą viešai prieinamais kompiuterių tinkluose (internete) neterminuotai visame pasaulyje.
      

 5. Laimėjęs konkurso dalyvis su UAB „Alma littera“ pasirašo sutartį dėl Piešinio intelektinės nuosavybės teisių perdavimo. Laimėjęs Konkurso dalyvis įsipareigoja visam autoriaus turtinių teisių galiojimo laikotarpiui (visam teisių į intelektinę nuosavybę galiojimo laikotarpiui) neribojant galiojimo teritorijos (t.y. suteiktos teisės galioja visame pasaulyje) neatlygintinai perduoti UAB „Alma littera“ visas šias autoriaus turtines teises į pateikiamą į Piešinį: visas LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 15 straipsnyje (atgaminimo, išleidimo, platinimo, viešo paskelbimo, vertimo į visas pasaulio kalbas, išvestinių kūrinių kūrimo, kūrinio perdirbimo, adaptavimo, rinkinių sudarymo bei visas kitas pastarajame įstatymo straipsnyje nurodytas teises) ir visas kitas pastarajame įstatyme, Europos Sąjungos teisės norminiuose, tarptautiniuose aktuose nurodytas autoriaus turtines teises. Visa šiame punkte nurodyta intelektinė nuosavybė (įskaitant, bet neapsiribojant ir visos autoriaus turtinės teisės) į Piešinį, perduodama UAB „Alma littera“ nuo sutarties pasirašymo ir gali būti naudojama visais įmanomais galimais būdais (įskaitant bet neapsiribojant: atgaminant, išleidžiant ir platinant popierine, elektronine, skaitmenine forma, būdais), neribojant leidimų, tiražų skaičiaus. UAB „Alma littera“ turi teisę suteikti/perduoti visą ar dalį šiame punkte nurodytos intelektinės nuosavybės (autoriaus turtinių teisių) į pateiktą Piešinį bet kokiems tretiesiems asmenims be papildomo Konkurso dalyvio sutikimo, nes Konkurso dalyvis šių Taisyklių ir sudaromos sutarties pagrindu UAB „Alma littera“ šią teisę perduoda (suteikia). Konkurso dalyvis įsipareigoja be UAB „Alma littera“ raštiško sutikimo neperduoti ir/ ar nesuteikti jokių teisių į pateiktą Piešinį tretiesiems asmenims.
       

 6. Jei laimėjusio Piešinio autorius yra nepilnametis asmuo, sutikimą dėl autoriaus turtinių teisių, susijusių su Konkursui pateikto Piešinio perdavimu, UAB „Alma littera“ pasirašo nepilnamečio asmens tėvai/globėjai.