Iliustracijų temos

Iliustracijų temos

#34

Šešiasdešimt ketvirtas 

skyrius

Vėl Gausybės Ragas

Spalio 16-os iliustracijų temos

 

Ministras pirmininkas Geraširdis tuokiasi su ledi Eslanda

Pono Dygliaus ir ponios Blyksnės vestuvės

Grybų sriubos dubuo

Lėkštė su žuvimi iš Fliumos

Ikabio miestas

Karalius Fredas ir niršusis Ikaboglis

#33

Šešiasdešimt antras 

skyrius

Gimgdymas

 

Šešiasdešimt trečias 

skyrius

Paskutinis lordo Spjūvinio planas

 

Spalio 15-os iliustracijų temos

 

Niršusis Ikaboglis

Malonusis Ikaboglis

Nuo žirgo nupuolantis Spjūvinys

Spjūvinys bėga vilkėdamas vyriausiojo patarėjo drabužiais

Surištas Brūžius

Skrynia su auksu

Ledi Eslanda, laikanti ginklą

#32

Šešiasdešimt pirmas 

skyrius

Pliaukšius vėl šauna

 

Spalio 14-os iliustracijų temos

 

Pliaukšius vėl šauna

#31

Šešiasdešimtas 

skyrius

Sukilimas

Spalio 13-os iliustracijų temos

 

Spjūvinio netikras Ikabogas

Ponas Dyglius ir jo kirvis

Ponia Blyksė ir jos prikaistuvis

#30

Penkiasdešimt aštuntas skyrius

Hetė Straklė

 

Penkiasdešimt devintas skyrius

Atgal į Džerobaumą

 

Spalio 12-os iliustracijų temos

 

Priblokšti Hetė ir jos vyras

Perkarusi avis

Mūsų didvyrių plakatai

Ant Ikabogo pečių jojanti Deizė

Už kampo spoksantis Smūgius Džonas

Ikabogas, dalijantis snieguoles

Minia su šakėmis

#29

Penkiasdešimt septintas skyrius

Deizės planas

 

Spalio 9-os iliustracijų temos

 

Ašarotos Ikabogo akys

Deizė ir Ikabogas šnekasi

#28

Penkiasdešimt penktas skyrius

Spjūvinys įžeidžia karalių


Penkiasdešimt šeštas skyrius

Sąmokslas kalėjime

Spalio 8-os iliustracijų temos

 

Oranžiniu kostiumu vilkintis Fredas džiaugiasi laišku

Nerimaujantis Spjūvinys

Židinys

Už lango krintantis sniegas

Laimingi kaliniai kepa pyragaičius

#27

Penkiasdešimt ketvirtas skyrius

Ikabogo daina

 

 

Spalio 7-os iliustracijų temos

 

Prie urvo angos sėdintys Deizė ir Ikabogas

Ikabogo daina

Išgąstis

Pyktis

Neapykanta

#26

Penkiasdešimt antras skyrius

Grybai

 

Penkiasdešimt trečias skyrius

Paslaptingoji pabaisa

Spalio 6-os iliustracijų temos

 

Ikabogo urvas

Grybų pilnas krepšys

#25

Penkiasdešimt pirmas  skyrius

Urve

Spalio 5-os iliustracijų temos

 

Tikrasis Ikabogas

#24

Keturiasdešimt 

devintas skyrius

Pabėgimas iš Motušės Niurnės prieglaudos

 

Penkiasdešimtas skyrius

Žiemos kelionė

Spalio 2-os iliustracijų temos

 

Kopūstų spinta

Bertas, Deizė, Roderikas ir Marta bėga per sniegą

Vežimas su sušalusiu maistu

Šešėlis sniege

#23

Keturiasdešimt 

septintas skyrius

Požeminiame kalėjime

 

Keturiasdešimt aštuntas skyrius

Bertas ir Deizė suranda vienas kitą

Spalio 1-os iliustracijų temos

 

Laiminga pyragaičių kepėja kalinė

Keletas iškeptų pyragaičių

Aukštas požeminio kalėjimo langas

Bertas išgelbsti Deizę nuo Smūgiaus Džono

Bertas ir Deizė apsikabina

#22

Keturiasdešimt penktas skyrius

Bertas Džerobaume

 

Keturiasdešimt šeštas skyrius

Roderiko Raudės pasakojimas

Rugsėjo 30-os iliustracijų temos

 

Lentomis užkalta smuklė

Roderikas, vilkintis pižama

Skelbimas “Ieškomas Bertas”

Smūgius Džonas ir jo muškieta

#21

Keturiasdešimt trečias skyrius

Bertas ir sargybinis

 

Keturiasdešimt ketvirtas skyrius

Ponia Blyksė priešinasi

Rugsėjo 29-os iliustracijų temos

 

Bertas slepiasi runkelių vagoje

Bertas ir sargybinis

Ponia Blyksė kameroje

#20

Keturiasdešimt pirmas  skyrius

Ponios Blyksės planas

 

Keturiasdešimt antras  skyrius

Už užuolaidos

Rugsėjo 28-os iliustracijų temos

 

Ponia Blyksė siuva

Ponia Blyksė sėlina į virtuvę

Ponia Blyksė slepiasi už užuolaidos

#19

Trisdešimt devintas skyrius

Bertas ir Ikabogo gynybos būrys

 

Keturiasdešimtas skyrius

Bertas aptinka užuominą/raktą

Rugsėjo 25-os iliustracijų temos

 

Pakelės plėšikas

Pašto vežimas

Pašto maišas ir laiškai

Bertas ir lordas Pliaukšius

Maža medinė Ikabogo pėda

#18

Trisdešimt septintas skyrius

Deizė ir Mėnulis

 

Trisdešimt aštuntas skyrius

Lordas Spjūvinys atvyksta į prieglaudą

Rugsėjo 24-os iliustracijų temos

 

Mėnulis

Deizė su pailgintais darbiniais rūbais

Deizė ir lordas Spjūvinys

Kopūstų sriuba

#17

Trisdešimt penktas skyrius

Lordo Spjūvinio pasiūlymas

 

Trisdešimt šeštas skyrius

Gaysybės Ragas badauja

Rugsėjo 23-os iliustracijų temos

 

Ledi Eslanda rožyne

Sodo rožės

Ledi Eslanda skaito knygą Spjūvinio bibliotekoje

Kalėjimas

Našlaičių prieglauda

#16

Trisdešimt trečias skyrius

Karalius Fredas nerimauja

 

Trisdešimt ketvirtas skyrius

Dar trys pėdos

Rugsėjo 22-os iliustracijų temos

 

Karalius Fredas nerimauja vilkėdamas šviesiai mėlyną kostiumą

Ponas Dyglius ilgais plaukais ir balta barzda

#15

Trisdešimtas skyrius

Pėda

 

Trisdešimt pirmas skyrius

Dingsta mėsininkas

 

Trisdešimt antras skyrius

Planas stringa

Rugsėjo 21-os iliustracijų temos


Milžiniška medinė pėda

Pabaisiški pėdsakai ant žemės

Kraujas ir vištų plunksnos

#14

Dvidešimt aštuntas skyrius

Motušė Niurnė

 

Dvidešimt devintas skyrius

Ponios Blyksės nerimas

Rugsėjo 18-os iliustracijų temos

 

Motušė Niurnė

Smūgius Džonas

Marta

Per šokdynę šokinėjanti mergaitė su senąja Deizės suknele

#13

Dvidešimt šeštas skyrius

Darbas ponui Dygliui

 

Dvidešimt septintas skyrius

Pagrobta

Rugsėjo 17-os iliustracijų temos

 

Milžiniškas rąstas

Požeminis kalėjimas

Deizė miltų maiše

Eilinis Eibius

Penki aukso dukatai

#12

Dvidešimt ketvirtas skyrius

Suktukas

 

Dvidešimt penktas skyrius

Lordo Spjūvinio rūpestis

Rugsėjo 16-os iliustracijų temos

 

Suktukas

Pyragaičiai ant žemės

Tabis Taukinis

Liokajus Opinis

#11

Dvidešimt antras skyrius

Namas be vėliavų

 

Dvidešimt trečias skyrius

Teismas

Rugsėjo 15-os iliustracijų temos

 

Nobio Livrėjos statula

Gausybės Rago vėliava

Vėliavomis ir plakatais apkabinėtas namas

Pieštos akys ant mokesčių rinkėjų uniformų

Surakintas grandinėmis kapitonas Geraširdis

Ledi Eslanda stebi teismą

Skraidantis kopūstas

#10

Dvidešimtas skyrius

Medaliai Blyksiui ir Livrėjai

 

Dvidešimt pirmas skyrius
Profesorius Apgaulinis

Rugsėjo 14-os iliustracijų temos

 

Karaliaus Fredo auksinis medalis

Juodi laidotuvių žirgai su išpuoštais pakinktais

Senutė su rusvai gelsvu peruku

Sudaužytas Ikabogas

Profesorius Apgaulinis

Pabaisa, apie kurią papasakojo profesorius Apgaulinis

#9

Aštuonioliktas skyrius

Patarėjo mirtis

 

Devynioliktas skyrius
Ledi Eslanda

Rugsėjo 11-os iliustracijų temos


Vyriausiasis patarėjas Ašakinis (galbūt su styrančiu iš pilvo kardu)

Tarnaitė Hetė klausosi už durų

Ledi Eslanda ir jos žibintas

#8

Šešioliktas skyrius

Bertas atsisveikina

 

Septynioliktas skyrius
Geraširdis pasipriešina

Rugsėjo 10-os iliustracijų temos


Labai liūdni Bertas ir ponia Blyksė

Lordas Spjūvinys ir jo vyno taurė

Kūnas, suvyniotas į vėliavą

Kapitonas Geraširdis

#7

Keturioliktas skyrius

Lordo Spjūvinio planas

 

Penkioliktas skyrius
Karalius grįžta

Rugsėjo 9-os iliustracijų temos


Nerimaujantis smuklininkas

Raktai nuo rūsio

Karalius Fredas, iki akių užsitraukęs antkodę

Lordas Spjūvinys ir jo žvakė

Į apsiaustus suvyniotas kūnas ant žirgo

#6

Dvyliktas skyrius

Karalius pameta kardą

 

Tryliktas skyrius
Nelaimingas atsitikimas

Rugsėjo 8-os iliustracijų temos


Brangakmeniais puoštas karaliaus Fredo kardas

Purvais aplipęs karalius Fredas

Majoras Raudė

Įsivaizduojama pabaisa akimis lyg žibintai

Muškieta

Šuo Lopas gervuogyne

#5

Vienuoliktas skyrius
Kelionė į šiaurę

 

Rugsėjo 7-os iliustracijų temos

 

Šokolado fondiu

Pienininko parduotuvė

Keptas kumpis su medumi

Mėsinė

Vynuogynai

Džerobaumo šampano butelis

Pelkė

#4

Devintas skyrius
Piemens istorija

 

Dešimtas skyrius
Karalius Fredas traukia į žygį

Rugsėjo 4-os iliustracijų temos

 

Karalius Fredas, vilkintis žygio uniforma

Majoras Blyksius ir kapitonas Geraširdis

Ledi Eslanda su rūmų damomis balkone

Lordas Pliaukšius ant žirgo

Loras Spjūvinys ant žirgo

Bertas ir ponia Blyksė moja atsisveikindami

#3

Šeštas skyrius
Peštynės rūmų kieme

 

Septintas skyrius
Lordas Spjūvinys meluoja

 

Aštuntas skyrius
Prašymų diena

Rugsėjo 3-os iliustracijų temos


Rūmų kiemas
Fontanas
Povas
Bertas ir Deizė susipeša
Majoras Blyksius
Berto mažasis medalis
Karalius Fredas soste
Karaliaus Fredo auksinės plaukų garbanojimo žnyplės
Pagalvėlė su karaliaus Fredo žiedais
Nuobodžiaujantys Spjūvinys ir Pliaukšius

#2

Trečias skyrius
Siuvėjos mirtis

 

Ketvirtas skyrius
Tylusis namas

 

Penktas skyrius
Deizė Dyglė

Rugsėjo 2-os iliustracijų temos

 

Berta Blyksė

Deizė Dyglė

Vyriausiasis patarėjas Ašakinis

Karaliaus Fredo purpurinis kostiumas

Namas su juodomis užuolaidomis ant durų ir langų

Dailidės dirbtuvė

Deizės senosios suknelės

#1

 

Pirmas skyrius
Karalius Fredas Narsusis

 

 

Antras skyrius
Ikabogas

 

Rugsėjo 1-os iliustracijų temos

 

Karalius Fredas Narsusis

Lordas Spjūvinys

Lordas Pliaukšius

Ledi Eslanda

Gausybės Rago žemėlapis

Gausybės Rago vėliava

Maistas – pyragaičiai, dešrelės ir vynas

Kaip galėtų atrodyti Ikabogas