Autoriams

Leidykla „Alma littera“ yra viena didžiausių leidyklų Lietuvoje ir Baltijos šalyse. 

Mums svarbi knygos kokybė – tekstas, vaizdas ir jausmas, kurį ji sukelia skaitytojui. Leidykla yra didelę patirtį turinti, motyvuota ir kūrybiška komanda, čia visi nariai svarbūs, papildo vienas kitą skirtinguose knygos leidybos etapuose. Kiekvienas leidyklos darbuotojas – nuo leidinių vadovų, vertėjų, redaktorių iki duomenų analitikų – yra savo srities profesionalas. Išleisdama knygą į kelionę pas skaitytoją ši komanda sudeda visą savo energiją ir tikėjimą. Juk mus vienija itin svarbus dalykas – didžiulė meilė knygai.

„Alma littera“ glaudžiai bendradarbiauja su knygų autoriais, suteikia visapusišką palaikymą ir paslaugas: knygos greitai ir kokybiškai suredaguojamos, parengiamos spaudai, sklandžiai išleidžiamos ir platinamos visoje rinkoje: nuo knygynų, e. parduotuvių iki prekybos centrų. Leidykla savo autoriams gali pasiūlyti vienas geriausių sąlygų rinkoje.

Aktyviai populiariname savo autorius ir jų kūrybą, turime rinkodaros patirties ir žinių, plačias reklamos galimybes, dedame maksimalias pastangas, kad autorių kūriniai taptų žinomi plačiajai visuomenei. Esame šalia autoriaus ir visada skatiname juos būti aktyvius, prisidėti prie savo knygos viešinimo. Leidykloje „Alma littera“ ypač palanku pradėti savo kaip rašytojo karjerą arba ją tęsti geriausiomis sąlygomis.

_____________________________________

Paauglių ir jaunimo literatūros konkursas

Konkurse kviečiame dalyvauti visus kuriančiuosius literatūrą jaunam skaitytojui. Nesvarbu, ar esate niekam nežinomas, pradedantis kurti žmogus, ar pripažintas, brandus autorius, visi rankraščiai laukiami. Tuos, kuriems nepasisekė laimėti šiemet, skatiname tobulinti rankraščius ir vėl dalyvauti. Galimybė būti įvertintam autoritetingos komisijos ir gauti jos įžvalgas apie pateiktą kūrinį taip pat yra didelė vertybė.

Konkurso nuostatai:

1. Konkursui kviečiama teikti aukštos meninės vertės prozos kūrinius, skirtus 13-17 m. skaitytojams.

2. Rankraščių tekstų apimtis – nuo 4 iki 12 autorinių lankų (1 aut. l. – 40 000 spaudos ženklų su tarpais).

3. Priimami tik nauji, iki tol nepublikuoti prozos kūriniai.

4. Teikiamų rankraščių kiekis neribojamas.

5. Elektroninis rankraščio variantas word formatu pateikiamas nurodytu el. paštu iki 2020 m. gegužės 1 d.

6. Kartu su kūriniu ant atskirame word dokumente pateikiami šie duomenys: vardas, pavardė, slapyvardis, kūrinio pavadinimas, jo idėja ir pagrindinė mintis, adresas, elektroninis paštas, telefono numeris, trumpai apie autorių.

7. Konkursui pateikti rankraščiai negrąžinami.

8. Gautų rankraščių vertinimo komisija nerecenzuoja ir nekomentuoja.

 

Vertinimas ir apdovanojimai:

1. Konkursui pateiktus rankraščius vertina nepriklausomų ekspertų ir leidyklos atstovų komisija.

2. Vienas–trys geriausiais pripažinti kūriniai išleidžiami atskiromis knygomis, su autoriais pasirašant knygų išleidimo sutartis.

3. Pagrindinis prizas – 2900 Eur. Jį laimi vienas iš nominuotų kūrinių autorių.

4. Pagrindinio prizo laimėtojas paskelbiamas gruodžio 1 d.

 

Konkurso atsakingas asmuo:

Jovita Markutėlytė

j.markutelyte@almalittera.lt