Asmens duomenų tvarkymas

1. Asmens duomenų valdytojas – konkurso organizatorius, jo rekvizitai pateikti aukščiau. Duomenų apsaugos pareigūno e. paštas – pareigunas@alg.lt.

2. Atsiųsdami savo rankraštį paštu, e.paštu ar atnešdami į leidyklą nurodytu adresu, Jūs išreiškiate sutikimą, kad Jūsų pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi konkurso vykdymo tikslu.

3. Pateikti asmens duomenys bus tvarkomi šiais tikslais, remiantis nurodytais teisiniais pagrindais:

3.1. Konkurso vykdymo tikslu, remiantis Jūsų išreikštu sutikimu* atsiunčiant / pateikiant rankraštį konkurso organizatoriui.

3.2. Konkurso laimėtojų viešo paskelbimo tikslu, jei duosite tam atskirą sutikimą*.

3.3. Autorinės sutarties sudarymo tikslu, jei Jūsų rankraštis bus atrinktas ir paskelbtas geriausiu arba vienu iš geriausių. Teisinis pagrindas – sutartis.

3.4. Pagrindinio prizo išmokėjimo tikslu, prašysime pateikti banko sąskaitos numerį, kad būtų galima išmokėti prizą. Teisinis pagrindas – sutikimas*.

* Informuojame, kad turite teisę bet kada atšaukti duotą sutikimą, kreipdamiesi į organizatorių aukščiau nurodytais kontaktais.

4. Asmens duomenų pateikimas nėra būtinas, tačiau tokiu atveju negalėsite dalyvauti konkurse. Pateikti asmens duomenis būtina tik sutarties sudarymo tikslu, priešingu atveju autorinė sutartis nebus sudaroma.

5. Asmens duomenys bus saugomi iki konkurso pabaigos, o jam pasibaigus – 1 mėnesį. Suėjus šiam terminui, duomenys ištrinami.

6. Asmens duomenys gali būti perduodami vertinimo komisijos nariams, kurie bus pasitelkti įvertinti rankraščius, IT paslaugų teikėjams ir kitiems asmenims, teikiantiems organizatoriui reikalingas paslaugas.

7. Jūs turite šias teises: teisę žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą; teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą; teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, ar bet kada atšaukti savo sutikimą tvarkyti savo asmens duomenis; taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Taip pat informuojame, kad galite pateikti skundus, susijusius su asmens duomenų tvarkymo teisių pažeidimu, Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, kontaktinė informacija: L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, tel. nr. (8 5) 271 2804279 1445 , faks. (8 5) 261 9494, e. paštas – ada@ada.lt.