fc49705654032f8223af51e6d1914c8e010027ac_cdb_kk_7540ca45da7872a38caa5b674f89b6be_p1.jpg

UŽDUOČIŲ KRAITELĖ PRIEŠMOKYKLINUKAMS.III dalis

Loreta Ubavičienė, Arkadijus Kiseliovas, Danutė Kiseliova
Mokymo priemonė priešmokyklinio amžiaus vaikams.
“Užduočių kraitelė priešmokyklinukams” šiek tiek primena daugumos vaikų, tėvelių ir pedagogų pamėgtą senąją “Užduočių kraitelę”, kuriai atėjo laikas pasikeisti. Mat vykstant Lietuvos švietimo sistemos reformai pakito ir požiūris į vaikų rengimą mokyklai. Palengva atsisakoma akademizuoto, specializuoto ugdymo, kai pagrindinis dėmsys buvo skiriamas atskiriems dalykams: matematikai, lietuvių kalbai, muzikai. Dabar šių dalykų turinys integruojamas į įvairias ugdytinas kompetencijas: pažinimo, komunikavimo, meninę ir kt.; kitaip tariant, siekiama vaikus ugdyti visapusiškai. Į šiuos reikalavimus atsižvelgę autoriai nutarė sudaryti naująją “Užduočių kraitelę priešmokyklinukams”. Šią knygelę jie rengė remdamiesi “Priešmokyklinio ugdymo bendrąja programa” ir “Vaikų brandumo mokyklai rodikliais”. Todėl joje rasite ne tik matematinių ir su raidėmis supažindinančių užduočių, bet ir gamtos vaizdinius formuojančių, vaiko ranką lavinančių, kūrybiškumą skatinančių pratimėlių.
 
“Užduočių kraitelė priešmokyklinukams” nėra griežto mokymo stiliaus vadovėlis. Tai – patarėja visiems, ugdantiems priešmokyklinio amžiaus vaikus. Knygelės tikslas – puoselėti vaikų vertybines nuostatas, ugdyti intelektines ir kūrybines galias, brandinti juos mokyklai. Šis leidinys ypač pagelbės tėveliams, kurių vaikai nelanko priešmokyklinio ugdymo grupės. Pedagogai kraitelės idėjas ir užduotis galės puikiai pritaikyti savo darbe, jiems nebereikės ieškoti papildomos medžiagos ar gaminti aibės priemonių.
 
Šis leidinys yra tarytum aplankas, pilnas lapų, kuriuose galima rasti su įvairiausiomis temomis susietų užduočių. Užduotys pateikiamos vaikams priimtiniausiu būdu – kaip žaidimas, skatinantis atkreipti dėmesį į juos supančią aplinką, bendrauti ir bendradarbiauti, ieškoti ir atrasti. Kelionę į žinių šalį vaikai pradeda nuo artimiausios jiems aplinkos: grupės, žaislų lentynos, kiemo. Vėliau, lydimi kiškučio, vaikštinėja po mišką, susipažįsta su įvairiais medžiais, gyvūnais, paukščiais, ieško saugiausio kelio į namus, mokosi pereiti gatvę, ieško lobio, vaidina, sužino, kaip reikia saugoti savo sveikatą, teisingai maitinasi. Šios ir kitos knygelėje gvildenamos temos plečia vaikų akiratį, suteikia daugiau žinių apie juos supantį pasaulį.
 
Atlikdami “Užduočių kraitelės priešmokyklinukams” užduotis, vaikai:
-         mokysis suvokti erdvę, joje orientuotis, mėgins nusakyti daikto vietą kitų daiktų bei savo paties atžvilgiu, stengsis savo kalboje vartoti žodžius: “po”, “ant”, “prieš”, “už”, “šiapus”, “anapus”, “vidus”, “išorė”, “aukštai”, “žemai”, “kairė”, “dešinė”;
 
-         susipažins su geometrinėmis figūromis, mokysis jas pavadinti, lygins jas su aplinkos daiktais, grupuos daiktus pagal vieną ar du požymius, ieškos geometrinių formų juos supančioje aplinkoje;
 
-         stebėdami ir tirdami aplinką analizuos jos objektus, grupuos, skirstys, lygins pagal dydį ir kiekį, vartodami žodžius “mažiau”, “daugiau”, “lygu”;
 
-         stebėdami metų laikų kaitą, gamtos pokyčius, lygindami praeitį ir dabartį, mąstydami apie ateitį, aiškindamiesi įvykių seką mokysis suvokti laiką;
 
-         susipažins su raidelėmis, bandys perskaityti pateiktas mįsles, patarles, o geriau skaitantys – ir kiškučio užduotis;
 
-         pasakos, mins mįsles, seks pasakas, vaidins;
 
-         domėsis gamta – gyvūnais , augalais, tyrinės augalų sėklas;
 
-         susipažins su kelio ženklais, saugaus eismo pagrindinėmis taisyklėmis, aiškinsis, kokie pavojai tyko vaikų kelyje;
 
-         spalvindami, lipdydami, piešdami, kurdami ornamentus, kirpdami, klijuodami, konstruodami, dėliodami, brėždami ir apibrėždami, piešdami įvairias linijas lavins smulkiuosius rankos raumenis, jos miklumą, tikslumą, akies ir rankos ryšį.
 
Šiame užduočių aplanke yra daug kūrybą žadinančių ir saviraišką plėtojančių užduočių. Jas atlikdami, vaikai išbandys savo kūrybines galias, įgys daugiau pasitikėjimo, mokysis suvokti grožį ir kurs jį patys, o dirbdami pratinsis bendrauti ir bendradarbiauti su kitais.
 
Tikimės, kad “Užduočių kraitelė priešmokyklinukams” paskatins mažuosius domėtis aplinka, tyrinėti pasaulį, atrasti kuo daugiau naujų ir nežinomų dalykų bei patirti pažinimo džiaugsmą.” Autoriai
Dalintis

Leidykla: Alma Littera
ISBN: 9789955085218
Formatas: 29x20,5x0,6
Puslapių skaičius: 112
Leidimo metai: 2005-01-01